Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Personnel department

Alena Chmúrna

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320

Renáta Vojtylová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Administratívny pracovník v oblasti ľuds
[1]