Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ekonomické oddelenie

Božena Kunčárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ekonomické oddelenie
ekonóm práce
Telefón
043/2633 311
VoIP
41311

Viola Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
Telefón
043/2633 314
VoIP
41314

Ing. Jana Kurhajcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telefón
043/2633 102
VoIP
41102

Milota Malinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telefón
043/2633 313
VoIP
41313

Oľga Nekorancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Pokladňa
pokladník v organizácii
Telefón
043/2633 118
VoIP
41118

Janka Šimová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
Telefón
043/2633 321
VoIP
41321