Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát organizácie práce a rozvoja fakulty

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
dekan, prodekan fakulty

Ing. Eva Muríňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
043/2633 328
41328
Dekanát č.dv. 316
[1]