Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát organizácie práce a rozvoja fakulty

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
dekan, prodekan fakulty
Telefón
043/4133 985
VoIP
41701
Poznámka
41328,043/4203381,043/4203697
Publikačná činnosť

Ing. Eva Muríňová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 328
VoIP
41328