Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Akademický rok 2023/2024, letný semester

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 2 (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Medicína katastrof (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Tropická medicína (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Vakcinológia (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Financovanie zdravotníctva a poisťovníctvo
(4. ročník)
rozvrh a kritériá hodnotenia