Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Akademický rok 2022/2023, zimný semester

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 1 (4. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia,
otázky na skúšku

Zubné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo (3. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Ošetrovateľstvo

Hygiena, epidemiológia a výživa (bakalárske externé štúdium, 2. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku
Manažment v ošetrovateľstve (bakalárske štúdium, 3. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Financovanie zdravotníctva a zdravotnícke poisťovníctvo (magisterské štúdium, 2. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Manažment a kvalita služieb v zdravotníctve (magisterské štúdium, 2. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve (magisterské štúdium, 2. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku

Pôrodná asistencia

Manažment a organizácia zdravotníctva (bakalárske štúdium, 3. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku