Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Akademický rok 2023/2024, zimný semester

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 1 (4. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia,
otázky na skúšku

Zubné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo (3. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Ošetrovateľstvo

Manažment v ošetrovateľstve
(bakalárske štúdium, 3. ročník)
rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Manažment v ošetrovateľstve
(externé bakalárske štúdium, 4. ročník)
rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Manažment ľudských zdrojov v zdravotníctve
(magisterské štúdium, 2. ročník)
rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku

Pôrodná asistencia

Manažment a organizácia zdravotníctva (bakalárske štúdium, 3. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku
Manažment v zdravotníctve (externé magisterské štúdium, 1. ročník)rozvrh, kritériá hodnotenia a otázky na skúšku