Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Informácie o pregraduálnej výučbe

Školský rok 2018/2019, letný semester

Všeobecné lekárstvo

Verejné zdravotníctvo 2 (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Medicína katastrof (5. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia
Financovanie zdravotníctva a poisťovníctvo (4. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia

Ošetrovateľstvo

Hygiena, epidemiológia a výživa (bakalárske štúdium, 1. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku
Ekonomika zdravotníctva (magisterské štúdium, 1. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky
Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti (magisterské štúdium, 1. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, skúšobné otázky

Pôrodná asistencia

Hygiena a epidemiológia (1. ročník)rozvrh a kritériá hodnotenia, okruhy otázok na skúšku