Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Personálne obsadenie Ústavu verejného zdravotníctva

Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH., vedúca Ústavu verejného zdravotníctva JLF UK

Prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc., zástupkyňa pre pedagogickú činnosť 

Prof. MUDr. Tibor Baška, PhD., zástupca pre vedecko-výskumnú činnosť

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH.

Mgr. Róbert Čecho, PhD.

Ing. Stanislav Kuka, PhD.

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Mgr. Martin Novák, PhD.

Mgr. Miroslava Sovičová, PhD.

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

RNDr. Mária Marušiaková, PhD.., lektorka

MUDr. Tibor Záborský, PhD., MPH., lektor

 

Ostatní pracovníci:

Bc. Katarína Lamošová, Ingrid Prachárová, Jana Suržínová, Jarmila Svitačová, Mgr. Radka Štefanidesová

 

Denní doktorandi:

Mgr. Barbora Dvorštiaková, Mgr. Romana Ulbrichtová, MUDr. Peter Vyšehradský

 


Podrobné údaje o zamestnancoch (pracovné zaradenie, kontakt, publikačná činnosť)

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 616
VoIP
41616
Poznámka
043/26333604, 41604
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 609
VoIP
41609
Poznámka
Altternatívny e-mail: tibor.baskagmail.com
Publikačná činnosť

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 624
VoIP
41624
Poznámka
043/4132507
Publikačná činnosť

Bc. Katarína Lamošová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 630
VoIP
41630
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 633
VoIP
41633
Publikačná činnosť

Mgr. Martin Novák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Ingrid Prachárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 608
VoIP
41633

Jana Suržínová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
Telefón
043/2633 604
VoIP
41604

Jarmila Svitačová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
Telefón
043/2633 604
VoIP
41604

Mgr. Radka Štefanidesová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 607
VoIP
41607