Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Odkazy

Ústav verejného zdravotníctva


Zaujímavé odkazy

Medzinárodné inštitúcie a organizácie

World Health Organization

World Health Organization, Regional Office for Europe

European Centre for Disease Prevention and Control

Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA

European Public Health Association

American Public Health Association

 

Domáce inštitúcie

Úrad verejného zdravotníctva SR

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť

Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ)

Kancelária WHO na Slovensku

Národné centrum zdravotníckych informácii (zdravotnícke ročenky a iné užitočné materiály)

Národné monitorovacie centrum pre drogy na Úrade vlády SR

 

Rešeržné systémy, rozcestníky, informačné databázy

PubMed (MEDLINE)

SCOPUS - európska bibliografická databáza

MedNets - medicínsky informačný portál

National Guideline Clearinghouse - zdroj EBM informácií (smernice a štandardné postupy)

WWW Virtual Library, Epidemiology - rozcestník informácií z oblasti epidemiológie 

 

Kontrola tabaku

Globalink

European network for smoking prevention

  • Why people smoke - elektornicky prístupna užitočná publikácia, ako aj ďalšie materiály ENSP

Stop fajčeniu, občianske združenie

Lifting the smokescreen - publikácia vydaná v roku 2004. Zaoberá sa dopadmi pasívneho fajčenia na zdravie a analyzuje situáciu v Európe. Hodnotí aj účinné spôsoby prevencie pasívneho fajčenia a doteraješie skúsenosti v Európe s legislatívou zameranou na ochranu nefajčiarov.

Treatobacco.net - informácie založené na dôkazoch ohľadne všetkých aspektov liečby nikotínovej závislosti