Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program Verejné zdravotníctvo, bakalárske štúdium, 2. ročník

Zimný semester, akad. rok 2023/2024

Epidemiológia infekčných chorôb 1

rozvrh a kritériá hodnotenia

Hygiena výživy 1

rozvrh a kritériá hodnotenia

Hygiena životného prostredia 1

rozvrh a kritériá hodnotenia

Základy ekonomiky 1

rozvrh a kritériá hodnotenia

Metodológia v epidemiológii a hygiene

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Nemocničná hygiena

rozvrh a kritériá hodnotenia

Základy klinickej medicíny 1

rozvrh a kritériá hodnotenia

Legislatíva vo verejnom zdravontíctve

rozvrh a kritériá hodnotenia