Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program Verejné zdravotníctvo, magisterské štúdium, 2. ročník

Zimný semester, akad. rok 2023/2024

Diplomový seminár

rozvrh a kritériá hodnotenia

Emergentné situácie v prenosných chorobách

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Financovanie zdravotníctva

rozvrh a kritériá hodnotenia

Hodnotenie, manažment a komunikácia zdravotných rizík

rozvrh a kritériá hodnotenia

Legislatíva v ochrane zdravia

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Manažment a zdravotnícka práca

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Medzinárodné verejné zdravotníctvo

rozvrh a kritériá hodnotenia

Sociálne aspekty zdravotnej starostlivosti

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Výskum vo verejnom zdravotníctve II-2

kritériá hodnotenia
Pracovný denník I
(na stiahnutie)
Pracovný denník II
(na stiahnutie)