Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program Verejné zdravotníctvo, magisterské štúdium, 1. ročník

Letný semester, akad. rok 2020/2021

Cestovná a tropická medicína 2Rozvrh a kritériá hodnotenia
Okruhy otázok na skúšku
Intervenčné programy

Rozvrh a kritériá hodnotenia

Rozhodovacie procesy a zdravieRozvrh a kritériá hodnotenia
Otázky na skúšku
Výskum vo verejnom zdravotníctve II-1

Kritériá hodnotenia
Pracovný denník I a II (moodle)

Vzťahy s verejnosťou

Rozvrh a kritériá hodnotenia

Zdravotné poisťovníctvo

Rozvrh a kritériá hodnotenia
Otázky na skúšku