Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program Verejné zdravotníctvo, magisterské štúdium, 1. ročník

Zimný semester, akad. rok 2023/2024

Cestovná a tropická medicína I

rozvrh a kritériá hodnotenia

Nozokomiálne nákazy

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Poradenstvo vo verejnom zdravotníctve

rozvrh a kritériá hodnotenia

Prax v hygiene a epidemiológii

rozvrh a kritériá hodnotenia

Toxikológia a choroby z povolania

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Vakcinológia

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Základy klinických disciplín so zameraním na prevenciu chorôb

rozvrh a kritériá hodnotenia, otázky na skúšku

Základy vedecko-výskumnej činnosti

rozvrh a kritériá hodnotenia