Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kovalčíkov deň

Od roku 1995 sa na Jeseniovej lekárskej fakulte UK vďaka pracovníkom Ústavu farmakológie každoročne v marci koná Kovalčíkov deň.

Program konferencie je zameraný na novinky vo farmakoterapii rôznych ochorení tak, aby pritiahol záujem nielen odborníkov z praxe, ale aj študentov medicíny.

Konferencia je venovaná pamiatke na doc. MUDr. Vladimíra Kovalčíka, CSc., ktorý pôsobil na ústave ako prvý externý vedúci pracoviska.

Program jednotlivých ročníkov nájdete kliknutím na rok v ľavom menu.