Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Farmakologické dni

Farmakologické dni

Farmakologické dni (FD) sú každoročnou prehliadkou prác farmakológov v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

Ústav farmakológie organizoval FD naposledy v roku 2002 a následne v roku 2014.

Okrem toho sa pravidelne na FD zúčastňujú so svojimi prednáškami a postermi takmer všetci pracovníci ústavu.

Posledné 64. Farmakologické dni sa uskutočnili v Martine (25.-27. júna 2014) spolu s 24. Martinskými dňami dýchania - podrobnosti o tomto podujatí ako aj nájdete na stránke http://www.sfarm.sk/fdmdd2014.

FD a MDD v roku 2002 v Martine
FD a MDD v roku 2014 v Martine