Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Department of Work Organisation and Development of the Faculty

doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
dekan, prodekan fakulty

Ing. Eva Muríňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
043/2633 328
[1]