Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2024

02. 09. - 06. 09. 2024            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

02. 09. - 06. 09. 2024            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

09. 09. - 13. 09. 2024            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

09. 09. - 13. 09. 2024            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

09. 09. - 20. 09. 2024            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

16. 09. - 20. 09. 2024            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

16. 09. - 20. 09. 2024            Školiaci kurz v 5./4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria

16. 09. - 20. 09. 2024            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

16. 09. - 11. 10. 2024            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gastroenterológia

19. 09. 2024                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

23. 09. - 27. 09. 2024            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

23. 09. - 27. 09. 2024            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

23. 09. - 11. 10. 2024            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

24. 09. 2024                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

25. 09. 2024                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

30. 09. - 04. 10. 2024            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

30. 09. - 04. 10. 2024            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

30. 09. - 04. 10. 2024            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve


 

Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2024

08. 07. - 09. 07. 2024             Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii


PONUKA ZAHRANIČNÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV (postúpilo MZ SR)

Pozvánka Kórejského veľvyslanectva na online špecializovaný kurz, ktorý ponúka Kórejská lekárska akadémia (MKA) pre lekárov z rôznych krajín.

Hlavným cieľom je umožniť účastníkom rozšíriť si svoje lekárske vedomosti a zručnosti zapojením sa do rôznych vzdelávacích programov poskytovaných v kórejských nemocniciach a zároveň získať hlbšie poznatky o kórejskej zdravotnej starostlivosti. Kórejská lekárska akadémia v roku 2020 zaviedla MKA e-class v reakcii na ochorenie COVID-19 ako bezpečnú formu kurzu odbornej prípravy umožňujúcej účastníkom získať pokročilé lekárske zručnosti z Kórey bez potreby prezenčnej účasti.

Online platforma v súčasnosti ponúka široké spektrum kurzov za účelom získania hlbších vedomostí z rôznych oblastí.

Tréningové kurzy sú zdarma, pričom každý prebieha v inom termíne. Kompletná ponuka dostupných kurzov, vrátane registrácie, bude záujemcom sprístupnená po prihlásení sa na stránke MKA e-class, dostupnej na: MKA : Medical Korea Academy (cloudlms.org).


Vzdelávacie aktivity JÚN 2024

03. 06. - 07. 06. 2024             IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

03. 06. - 07. 06. 2024             II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

04. 06. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

06. 06. - 07. 06. 2024             Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

10. 06. - 14. 06. 2024             III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

10. 06. - 14. 06. 2024             III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

13. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

13. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

14. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

17. 06. - 21. 06. 2024             I. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

18. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

19. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

25. 06. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2024

07. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

10. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

13. 05. - 24. 05. 2024             Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri                                                                         vrodených a získaných poruchách hemostázy

13. 05. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii  

15. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

16. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

17. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

20. 05. - 13. 06. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore klinická biochémia

24. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

27. 05. - 30. 05. 2024             Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

27. 05. - 07. 06. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

27. 05. - 21. 06. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

29. 05. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri                                                                                                     vrodených a získaných poruchách hemostázy

30. 05. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore nefrológia


Vzdelávacie aktivity APRÍL 2024

08. 04. - 12. 04. 2024             III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore                                                                                                                                           intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

08. 04. - 03. 05. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

22. 04. - 24. 05. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

26. 04. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore patologická anatómia

29. 04. - 24. 05. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína


Vzdelávacie aktivity MAREC 2024

01. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

01. 03. - 31. 03. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

04. 03. - 22. 03. 2024             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

04. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore urológia

05. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

11. 03. - 15. 03. 2024             Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

18. 03. - 22. 03. 2024             Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

19. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

20. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

20. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

27. 03. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2024

05. 02. - 08. 02. 2024            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

05. 02. - 09. 02. 2024            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

05. 02. - 09. 02. 2024            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

05. 02. - 09. 02. 2024            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

05. 02. - 09. 02. 2024            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

05. 02. - 16. 02. 2024            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore urológia

05. 02. - 23. 02. 2024            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

05. 02. - 01. 03. 2024            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

09. 02. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

12. 02. - 16. 02. 2024            Školiaci kurz po 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria                                                                                                                                                               (pre 5. ročnú formu štúdia aj pre 4. ročnú formu štúdia - ukončenie pediatrického kmeňa)

12. 02. - 16. 02. 2024            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

12. 02. - 16. 02. 2024            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

19. 02. - 23. 02. 2024            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

20. 02. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

26. 02. - 29. 02. 2024            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

26. 02. - 01. 03. 2024            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

26. 02. - 15. 03. 2024            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

29. 02. 2024                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore urológia


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2024

08. 01. - 26. 01. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

08. 01. - 12. 01. 2024             II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

08. 01. - 12. 01. 2024             IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých                                                              (sestry zaradené do 31.12.2022)

13. 01. - 17. 01. 2024             IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých                                                              (sestry zaradené od 01.01.2023)

15. 01. 2024                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

15. 01. 2024                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

15. 01. - 19. 01. 2024            Školiaci kurz po 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria                                                                                                                                                               (pre 5. ročnú formu štúdia aj pre 4. ročnú formu štúdia - ukončenie pediatrického kmeňa)

15. 01. - 19. 01. 2024             I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                         starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých, intenzívna ošetrovateľská starostlivosť                                                                            v neonatológii 

15. 01. - 19. 01. 2024             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

 22. 01. - 26. 01. 2024            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

22. 01. - 26. 01. 2024             Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 29. 01. - 02. 02. 2024            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

29. 01. - 02. 02. 2024             Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

29. 01. - 09. 02. 2024             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

 29. 01. - 12. 02. 2024            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa


Vzdelávacie aktivity DECEMBER 2023

01. 12. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

05. 12. 2023                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekártvo

08. 12. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

12. 12. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

14. 12. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore nefrológia

19. 12. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria


Vzdelávacie aktivity NOVEMBER 2023

03. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore detská chirurgia

06. 11. - 07. 11. 2023            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Alergológia v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

08. 11. - 09. 11. 2023            Školiaci kurz v 5. roku štúdia - Klinická imunológia v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

06. 11. - 01. 12. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 11. - 24. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore onkológia v urológii

07. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

09. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživy

14. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gastroenterológia

14. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

15. 11. 2023                           Tematický kurz Malígne lymfómy v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

15. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore urológia

15. 11. 2023                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti intervenčná ultrasonografia v urológii

20. 11. - 14. 12. 2023            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

21. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

21. 11. - 24. 11. 2023            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

22. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

22. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

23. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

24. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

28. 11. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore onkológia v urológii


Vzdelávacie aktivity OKTÓBER 2023

02. 10. 2023                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

02. 10. - 06. 10. 2023            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

02. 10. - 06. 10. 2023            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

02. 10. - 27. 10. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

02. 10. - 20. 10. 2023            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

09. 10. - 13. 10. 2023            Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

09. 10. - 20. 10. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore urológia

16. 10. - 16. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

16. 10. - 20. 10. 2023            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

20. 10. - 02. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore detská chirurgia

23. 10. - 27. 10. 2023            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

23. 10. - 27. 10. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická gastroenetrológia, hepatológia a výživa

23. 10. - 03. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

23. 10. - 16. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

<output>Teoretická časť prípravy v rámci programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia</output>

25. 10. - 27. 10. 2023            Teoretická časť prípravy v rámci programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo

25. 10. 2023                           Školiaci kurz Hemostáza a trombóza (v rámci 10. svetového dňa trombózy v Martine)

30. 10. - 16. 11. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

30. 10. - 16. 11. 2023            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia


Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2023

04. 09. - 08. 09. 2023            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

11. 09. - 14. 09. 2023            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

11. 09. - 14. 09. 2023            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

11. 09. - 22. 09. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

18. 09. - 22. 09. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

18. 09. - 22. 09. 2023            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

18. 09. - 22. 09. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

18. 09. - 22. 09. 2023            Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5-ročnú formu štúdia)                                                                                                                     Školiaci kurz v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4-ročnú formu štúdia)

19. 09. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

20. 09. 2023                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

25. 09. - 29. 09. 2023            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

25. 09. - 29. 09. 2023            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. 09. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

28. 09. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo


Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2023


Vzdelávacie aktivity JÚN 2023

05. 06. - 09. 06. 2023             I. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

12. 06. - 16. 06. 2023             III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

12. 06. - 16. 06. 2023             II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

15. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore infektológia

16. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

16. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

16. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore mamológia

20. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

20. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

21. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

22. 06. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore urológia

30. 06. 2023                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2023

02. 05. - 30. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore infektológia

02. 05. - 25. 05. 2023             Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

10. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

12. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

15. 05. - 19. 05. 2023            Teoretická výučba v rámci certifikačného študijného programu na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská                                                              starostlivosť o chronické rany

19. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

18. 05. - 20. 05. 2023            Tematický kurz Hemostáza a trombóza v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia                                                                                                           (v rámci XXIX. Slovensko - českej konferencie o hemostáze a trombóze)

22. 05. - 16. 06. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

22. 05. - 09. 06. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore mamológia

23. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

23. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gastroenterológia

25. 05. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore nefrológia

29. 05. - 09. 06. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

29. 05. - 01. 06. 2023             Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie


Vzdelávacie aktivity APRÍL 2023

12. 04. - 14. 04. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická urológia

13. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

13. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

17. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

19. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

21. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína

24. 04. - 19. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

24. 04. - 26. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

24. 04. - 19. 05. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gastroenterológia

24. 04. - 28. 04. 2023             II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špec. odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

25. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore onkológia v urológii

27. 04. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická urológia


Vzdelávacie aktivity MAREC 2023

02. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore otorinolaryngológia

13. 03. - 17. 03. 2023             Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

13. 03. - 31. 03. 2023             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

14. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

15. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore mamológia

21. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

22. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

27. 03. - 31. 03. 2023             Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

29. 03. 2023                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2023

06. 02. - 10. 02. 2023           Školiaci kurz po 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria                                                                                                                                                               (pre 5. ročnú formu štúdia aj pre 4. ročnú formu štúdia - ukončenie pediatrického kmeňa)

06. 02. - 10. 02. 2023             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

06. 02. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

06. 02. - 10. 02. 2023            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite

06. 02. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 02. - 24. 02. 2023            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

06. 02. - 09. 02. 2023            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

13. 02. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

13. 02. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

20. 02. - 24. 02. 2023            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

20. 02. - 24. 02. 2023             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

20. 02. - 10. 03. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore mamológia

23. 02. 2023                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

27. 02. - 03. 03. 2023            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

27. 02. - 17. 03. 2023             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. januára 2023 vošla do platnosti novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov (štvrtá časť).

<output&

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

</output>


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2023

09. 01. - 17. 02. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

09. 01. - 13. 01. 2023            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

09. 01. - 13. 01. 2023            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

16. 01. - 27. 01. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

16. 01. - 10. 02. 2023            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

16. 01. - 20. 01. 2023           Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5-ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4-ročnú formu štúdia)

16. 01. - 20. 01. 2023            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

23. 01. - 27. 01. 2023            I. vzdelávacia aktivita v špec. odboroch ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

30. 01. - 13. 02. 2023            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

30. 01. - 03. 02. 2023            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Vzdelávacie aktivity DECEMBER 2022

02. 12. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 12. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

16. 12. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo


Vzdelávacie aktivity NOVEMBER 2022

02. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

03. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore detská chirurgia

07. 11. - 02. 12. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 11. - 18. 11. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

08. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

08. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

11. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická intenzívna medicína

11. 11. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia

15. 11. 2022                           Tematický kurz Malígne lymfómy v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

15. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

21. 11. - 08. 12. 2022            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

21. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy lát. premeny a výživy

21. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gastroenterológia

22. 11. - 25. 11. 2022            Školiaci kurz pred certifikačnou skúškou na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

22. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neurológia

23. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

25. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

29. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

29. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore onkológia v urológii

30. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

30. 11. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii


Vzdelávacie aktivity OKTÓBER 2022

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

03. 10. - 07. 10. 2022             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

03. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

10. 10. - 11. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

10. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

10. 10. - 28. 10. 2022             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

12. 10. 2022                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore súdne lekárstvo

13. 10. 2022                            Školiaci kurz Hemostáza a trombóza (v rámci 9. svetového dňa trombózy v Martine)

17. 10. - 21. 10. 2022             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

19. 10. - 02. 11. 2022              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore detská chirurgia

24. 10. - 07. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia

31. 10. - 11. 11. 2022             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve


Vzdelávacie aktivity SEPTEMBER 2022

05. 09. - 09. 09. 2022            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

07. 09. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

12. 09. - 16. 09. 2022            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

12. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

12. 09. - 14. 09. 2022            Teoretická časť prípravy v rámci programu sústavného vzdelávania Mentor klinickej praxe v odbore pôrodná asistencia

13. 09. 2022                            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

19. 09. - 23. 09. 2022           Školiaci kurz v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5-ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4-ročnú formu štúdia)

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

19. 09. - 23. 09. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

19. 09. - 07. 10. 2022            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

26. 09. - 30. 09. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

26. 09. - 30. 09. 2022            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

29. 09. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 14. septembra 2022 od 10.00 hod sa uskutoční v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. októbra 2022.                                                                                                                                                   Prihlášky na pohovor je potrebné doručiť najneskôr do 12. septembra 2022 do 12,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity JÚL - AUGUST 2022

30. 08. - 06. 09. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity JÚN 2022

02. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

02. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

06. 06. - 10. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

06. 06. - 10. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

06. 06. - 17. 06. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

09. 06. 2022                           Kontrolný deň priebehu rezidentského štúdia - špecializačný odbor všeobecné lekárstvo

10. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

10. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

13. 06. - 17. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská                                                                                              starostlivosť v neonatológii

08. 06. - 10. 06. 2020            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická urológia

15. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická urológia

20. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

24. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

27. 06. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore patologická anatómia


Vzdelávacie aktivity MÁJ 2022

02. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

02. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

02. 05. - 13. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo

02. 05. - 06. 05. 2022            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

03. 05. - 04. 05. 2022            Špecializačná skúška v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

03. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore neonatológia

16. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

16. 05. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore všeobecné lekártvo

17. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatria

19. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo

23. 05. - 26. 05. 2022            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie

23. 05. - 18. 06. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia

27. 05. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína

30. 05. - 03. 06. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                            (pre zaradených 1. 10. 2021)


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.

</output>

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 1. apríla 2022 vošlo do platnosti Nariadenie vlády SR č. 95/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, ktoré upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 31. marca 2022, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 15. marca 2022 vošiel do platnosti Zákon č. 67/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony, ktorý upravuje priebeh ďalšieho vzdelávacia zdravotníckych pracovníkov.

<output&

UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť odbornej verejnosti, že dňa 30. júna 2021 vošiel do platnosti Zákon č. 252/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novelizácia § 92a Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní nadobudne účinnosť dňa 1. 9. 2021 a upravuje spôsob evidencie účastníkov programov ďalšieho vzdelávania na Slovensku.

</output>


Vzdelávacie aktivity APRÍL 2022

04. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

04. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy lát. premeny a výživy

04. 04. - 29. 04. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neonatológia

07. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore infektológia

19. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore chirurgia

25. 04. - 27. 05. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

25. 04. - 06. 05. 2022            Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

27. 04. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia


Vzdelávacie aktivity MAREC 2022

03. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

04. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

07. 03. - 11. 03. 2022            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

07. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore dermatovenerológia

14. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz v IV. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

14. 03. - 18. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia,                                                                            poruchy látkovej premeny a výživy

14. 03. - 01. 04. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore chirurgia

21. 03. - 25. 03. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

21. 03. - 08. 04. 2022            Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

21. 03. - 25. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia (2. časť)

22. 03. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo

23. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a finacovanie

25. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore dermatovenerológia

28. 03. - 02. 04. 2022            Školiaci kurz v V. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

31. 03. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia


Vzdelávacie aktivity FEBRUÁR 2022

31. 01. - 04. 02. 2022           II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                                                         (pre zaradených 1. 10. 2021)

07. 02. - 11. 02. 2022           Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 02. - 25. 02. 2022            Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore nefrológia

07. 02. - 10. 02. 2022            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

07. 02. - 11. 02. 2022           IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii                                                                                        (pre zaradených 1. 10. 2020)

07. 02. - 11. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii                                                           ZRUŠENÉ!

14. 02. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

14. 02. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz v II. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

14. 02. - 16. 02. 2022            Školiaci kurz v 5. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore klinická imunológia a alergológia

21. 02. - 25. 02. 2022            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

22. 02. 2022                           Špecializačná skúška v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

22. 02. 2022                           Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz v III. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia

28. 02. - 04. 03. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore neurológia (I. časť)


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia

Dňa 12. januára 2022 (streda) od 11.00 hod sa uskutoční v priestoroch Dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin Informačný pohovor pre všetkých záujemcov o zaradenie do rezidentského štúdia dňom 1. februára 2022.                                                                                                                                                   Prihlášky na pohovor je potrebné doručiť najneskôr do 10. januára 2022 do 12,00 hod.

Prihláška na pohovor

Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu

Kontakt:

Ing. Miroslava Ondrová - programový manažér RŠ

miroslava.ondrova@uniba.sk, t. č. 043/26 33 198


Vzdelávacie aktivity JANUÁR 2022

10. 01. - 18. 02. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

10. 01. - 14. 01. 2022            III. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

10. 01. - 14. 01. 2022            IV. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

17. 01. - 21. 01. 2022            I. vzdelávacia aktivita - spoločný ošetrovateľský kmeň v odboroch ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii, ošetrovateľská                                                        starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii, ošetrovateľská starostlivosť o dospelých,                                                                       intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii  

17. 01. - 11. 02. 2022            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia

24. 01. - 28. 01. 2022            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo

25. 01. - 28. 01. 2022            Školiaci kurz pred certifikačnou skúškou na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo 

31. 01. - 04. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

31. 01. - 04. 02. 2022            II. vzdelávacia aktivita v rámci špecializačného štúdia v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

31. 01. - 04. 02. 2022           Školiaci kurz v 3. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 5. ročnú formu štúdia)                                                                                                               Školiaci kurz v 2. roku štúdia v špecializačnom odbore pediatria (pre 4. ročnú formu štúdia)

31. 01. - 14. 02. 2022            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa 

31. 01. - 04. 02. 2022            Školiaci kurz v I. roku štúdia v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

31. 01. - 04. 02. 2022            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v špecializačnom odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve