Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informačný deň k Rezidentskému štúdiu

Dátum: 11. marec 2019, 10.00 hod.
Miesto: Zasadacia miestnosť Vedekej rady, dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia určené pre študentov v 5. - 6. ročníku štúdia v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Vítaní sú študenti, ktorí sa chcú dozvedieť všetko o Rezidentskom štúdiu, aktuálni rezidenti a všetci záujemcovia o Rezidentské štúdium.

Prosíme potvrdiť účasť na andrea.kacerovajfmed.uniba.sk alebo 043/26 33 198.


APRÍL 2019

Vzdelávacie aktivity apríl 2019

01. 04. - 12. 04. 2019             Školiaci kurz v 4. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

04. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia

04. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína

08. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore neurológia

08. 04. - 12. 04. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická urológia,

09. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatria

10. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

11. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia

15. 04. - 26. 04. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

16. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická urológia

17. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore urológia

26. 04. 2019                            Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore nefrológia,  

29. 04. - 31. 05. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 04. - 22. 05. 2019             Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v odbore nefrológia,


MAREC 2019

Vzdelávacie aktivity marec 2019

04. 03. - 29. 03. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,

04. 03. - 15. 03. 2019             Školiaci kurz v IV. roku štúdia (modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve) v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

06. 03. 2019                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

11. 03. - 03. 05. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

18. 03. - 22. 03. 2019             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

18. 03. - 29. 03. 2019             Školiaci kurz v II. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

21. 03. 2019                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

25. 03. - 11. 04. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

25. 03. - 04. 07. 2019             Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra                                                              (kontaktná časť 25. 03. - 27. 03. 2019) - min. počet účastníkov: 10; prihlášky zasielať najneskôr do 1. 3. 2019


FEBRUÁR 2019

Vzdelávacie aktivity február 2019

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

04. 02. - 07. 02. 2019            Modul teoretickej časti prípravy I. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2018 aj 01. 02. 2019),

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

11. 02. - 22. 02. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

11. 02. - 18. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 02. - 01. 03. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

25. 02. - 22. 03. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore neurológia,

 


JANUÁR 2019

Vzdelávacie aktivity január 2019

 

07. 01. - 05. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore otorinolaryngológia,

07. 01. - 15. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

14. 01. - 18. 01. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 01. - 25. 01. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

14. 01. - 22. 01. 2019             Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy  v odbore všeobecné lekárstvo,

14. 01. - 18. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

14. 01. - 18. 01. 2019             IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

21. 01. - 25. 01. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

21. 01. - 25. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

21. 01. - 25. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

28. 01. - 01. 02. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

28. 01. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

28. 01. - 11. 02. 2019             Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

 


DECEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity december 2018

03. 12. - 07. 12. 2018             I. vzdelávacia aktivita  - spoločný ošetrovateľský kmeň v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,                                                                               ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

10. 12. 2018                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia

10. - 14. 12. 2018                   Školiaci kurz po 2. roku špecializačnej prípravy v odbore klinická biochémia,

11. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore klinická biochémia,

11. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

14. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,        

19. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,    

19. 12. 2018                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,


NOVEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity november 2018

05. 11. - 16. 11. 2018            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

07. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,        

12. 11. - 23. 11. 2018            Školiace miesto z hematológie a transfúziológie na KHaT JLF UK a UNM povinný školiaci pobyt v rámci                                                                                       špecializačnej prípravy v odbore hematológia a transfúziológia,

12. 11. - 7. 12. 2018              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore klinická biochémia,

13. 11. 2018                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

14. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,        

20. 11. - 23. 11. 2018             Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

21. 11. 2018                            Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

21. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia, 

22. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore urológia,    

30. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia.                                       


OKTÓBER 2018

Vzdelávacie aktivity október 2018

1. 10. - 19. 10. 2018               Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia,

1. 10. - 5. 10. 2018                 Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

1. 10. - 12. 10. 2018               Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

08. 10. - 25. 10. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

08. 10. - 02. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

12. 10. 2018                            Certifikované prednášky v rámci 5. svetového dňa trombózy v Martine - povinná účasť pre lekárov zaradených v                                                                      certifikačnom odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

12. 10. 2018                            Tematický kurz Hemostáza a trombóza  v odbore hematológia a transfúziológia,

15. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

15. 10. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 10. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

15. 10. - 09. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neonatológia,

18. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

22. 10. - 14. 12. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatria,

24. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

25. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

26. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

29. 10. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do                                                                                   rezidentského programu MZ SR

29. 10. - 09. 11. 2018             Školiaci kurz v 5. roku štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 10. - 16. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

29. 10. - 26. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,


SEPTEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity september 2018

03. 09. - 14. 09. 2018            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

03. 09. - 28. 09. 2018            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

10. 09. - 14. 09. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

10. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v odbore nefrológia,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

17. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

18. 09. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

20. 09. 2018                            Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo,

24. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

24. 09. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 09. - 05. 10. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,


JÚL - AUGUST 2018

Vzdelávacie aktivity júl - august 2018

25. 07. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo


Nefrológia - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 19. apríla 2018 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Nefrológia, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.


JÚN 2018

Vzdelávacie aktivity jún 2018

04. 06. - 29. 06. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                        neonatológia,

04. 06. - 07. 06. 2018            Modul teoretickej časti prípravy II. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2017 aj 01. 02. 2018),

04. 06. - 08. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

04. 06. - 08. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

08. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia

08. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická endokrinológia, hepatológia a výživa

11. 06. - 15. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

11. 06. - 15. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

14. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

25. 06. - 29. 06. 2018             IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

29. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia,


MÁJ 2018

Vzdelávacie aktivity máj 2018

02. 05. - 31. 05. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                        neonatológia,

04. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 05. - 11. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej                                                                 premeny a výživy,

15. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo

07. 05. - 25. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

23. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

24. - 26. 05. 2018                   Certifikované prednášky v rámci XXIV. Slovensko-českej konferenice o hemostáze a trombóze s medzinárodnou                                                                 účasťou v Martine - povinná vzdelávacia aktivita pre certifikovanú pracovnú činnosť Komplexná diagnostika a liečba pri                                                             vrodených a získaných poruchách hemostázy

24. 05. - 26. 05. 2018             Tematický školiaci kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia                                                                                                                  (v rámci XXV. Slovensko-českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine)

28. 05. - 22. 06. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore hematológia a transfúziológia,


UPOZORNENIE

V súvislosti s úpravou sústavy špecializačných odborov, ktorá je súčasťou Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení a neobsahuje už špecializačný študijný odbor ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (s účinnosťou od 10. 02. 2018), JLF UK oznamuje, že od tohto dátumu už nie je možné zaraďovať sestry do uvedeného špecializačného štúdia.

Odborná spôsobilosť  sestier v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie získaná podľa predpisov účinných do 09. 02. 2018 zostáva zachovaná.


APRÍL 2018

Vzdelávacie aktivity apríl 2018

03. 04. - 06. 04. 2018             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

03. 04. - 30. 04. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka intenzívnej resuscitačnej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                  neonatológia,

04. 04. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

09. 04. - 16. 04. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore všeobecné lekárstvo,

09. 04. - 20. 04. 2018            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy  na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba                                                         pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

09. 04. - 20. 04 2018              Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

09. 04. - 27. 04. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore chirurgia,

09. 04. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore vnútorné lekárstvo,

10. 04. - 11. 04. 2018             Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia - aktivita sústavného vzdelávania,

16. 04. - 20. 04. 2018             Školiaci kurz v prvom roku štúdia v odbore pediatrická urológia,

17. 04. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

18. 04. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do rezidentského                                                               programu MZ SR

<output>06. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR</output>

23. 04. 2018                            Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných                                                                    poruchách hemostázy,

23. 04. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz v V. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 04. 2018                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,


<output>UPOZORNENIE</output>

<output>UPOZORNENIE</output>

UPOZORNENIE

Aktualizované znenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností


MAREC 2018

Vzdelávacie aktivity marec 2018

05. 03. - 09. 03. 2018             Evokované potenciály - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

05. 03. - 29. 03. 2018             Povinný školiaci pobyt Pôrodná sála a fyziologické oddelenie v rámci špecializačného štúdiav odbore neonatológia,

12. 03. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

12. 03. - 23. 03. 2018             Školiaci kurz v II. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

20. 03. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatria,

21. 03. 2018                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

26. 03. - 06. 04. 2018             Školiaci kurz v IV. roku štúdia (modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve) v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 03. - 06. 07. 2018             Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra                                                              (kontaktná časť 26. 03. - 28. 03. 2018),

 


FEBRUÁR 2018

Skúška spôsobilosti

09. 02. 2018                            Skúška spôsobilosti v odbore pediatria

 

Vzdelávacie aktivity február 2018

05. 02. - 08. 02. 2018            Modul teoretickej časti prípravy I. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2017 aj 01. 02. 2018),

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

06. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

09. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

12. 02. - 23. 02. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

16. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do                                                                                            rezidentského programu MZ SR

19. 02. - 28. 02. 2018             Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo,

26. 02. - 09. 03. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

22. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia,

27. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

 


JANUÁR 2018

Vzdelávacie aktivity január 2018

 

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (II. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

08. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

08. 01. - 16. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

10. 01. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

15. 01. - 19. 01. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

15. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

22. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

22. 01. - 26. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

22. 01. - 26. 01. 2018            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

29. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

29. 01. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 01. - 12. 02. 2018             Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť, že od 2. októbra 2017 sú v platnosti nové vnútorné predpisy upravujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:

V nadväznosti na zmeny v študijnom poriadku boli vypracované podrobné pokyny pre vypracovanie záverečnej špecializačnej práce:

 


DECEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity december 2017

 

04. 12. - 22. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (I. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

05. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

08. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

11. 12. 2017                            Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikačnej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

15. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


NOVEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity november 2017

 

06. 11. - 16. 11. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. - 16. 11. 2017            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia, 

06. 11. - 15. 11. 2017            Elektroencefalografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

10. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

13. 11. - 24. 11. 2017            Školiaci kurz v IV. roku špecializačného štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a                                                         pôrodníctvo,

14. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 11. - 1. 12. 2017              Školiaci kurz v III. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. - 25. 11. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v odbore dorastové lekárstvo,

22. 11. 2017                           Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

22. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

23. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

23. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 11. - 08. 12.2017             Školiaci kurz v V. roku špecializačného štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a                                                                pôrodníctvo,

28. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore infektológia,

29. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia.


OKTÓBER 2017

Vzdelávacie aktivity október 2017

 

02. 10. - 06. 10. 2017            Celková anestézia - Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

02. 10. - 06. 10. 2017            Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (kontaktná časť)  - aktivita sústavného vzdelávania pre zdravotnícke                                                                    povolanie sestra,

02. 10. - 13. 10. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia - Modul molekulová endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore                                                            gynekológia a pôrodníctvo,

04. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 10. - 27. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy - Klinická imunológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Klinická imunológia - aktivita sústavného vzdelávania pre lekárov i nelekárskych VŠ pracovníkov,

09. 10. - 03. 11. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

11. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

12. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína,

12. 10. - 13. 10. 2017            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2017                           Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia (v rámci 4. Svetového dňa trombózy),

13. 10. 2017                          Certifikované prednášky v rámci 4. Setového dňa trombózy  - povinná účasť pre lekárov zaradených v certifikačnom                                                                odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

19. 10. - 20. 10. 2017             Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

23. 10. - 15. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. - 10. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 10. 2017                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

30. 10. - 24. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia,

 


SEPTEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity september 2017

 

04. 09. - 14. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačnho štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

04. 09. - 08. 09. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 09. - 20. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 09. - 29. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria.

20. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

 

  


JÚN 2017

Vzdelávacie aktivity jún 2017

 

05. 06. - 06. 06. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

07. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia,

12. 06. - 16. 06. 2017            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

12. 06. - 16. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

19. 06. - 23. 06. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

20. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 06. - 28. 06. 2017            Školiaci kurz v štvrtom roku - Alergológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

26. 06. - 30. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

26. 06. - 03. 07. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo (6 pracovných dní),

27. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia.

 


MÁJ 2017

Vzdelávacie aktivity máj 2017

 

02. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

02. 05. - 12. 05. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

02. 05. - 09. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

29. 05. - 01. 06. 2017            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

                                                  (pre lekárov zaradených 1. 10. 2016 a 1. 2. 2017),

30. 05. - 26. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia.


APRÍL 2017

Vzdelávacie aktivity apríl 2017

 

03. 04. - 03. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

04. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

06. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 28. 04. 2017            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.


MAREC 2017

Vzdelávacie aktivity marec 2017

 

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

13. 03. - 17. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

13. 03. - 24. 03. 2017            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

13. 03. - 05. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 03. - 24. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

20. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

20. 03. - 21. 04. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

24. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 03. - 07. 04. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

31. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo.


FEBRUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity február 2017

 

02. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo,

06. 02. - 09. 02. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment

                                                  a financovanie (pre lekárov zaradených 1. 2. 2017),

06. 02. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 02. - 03. 03. 2017            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

08. 02. - 09. 02. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná

                                                 diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

15. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,

17. 02. 2017                           Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika

                                                 a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

20. 02. - 03. 03. 2017            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.


JANUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity január 2017

 

09. 01. - 10. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

09. 01. - 12. 01. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

09. 01. - 13. 01. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

09. 01. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

16. 01. - 17. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

16. 01. - 20. 01. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 01. - 20. 01. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

23. 01. - 27. 01. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 01. - 03. 02. 2017            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 01. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 13. 02. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.