Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuality

NOVEMBER 2019

Vzdelávacie aktivity november 2019

04. 11. - 15. 11. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neurológia,

04. 11. - 22. 11. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

12. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore onkológia v urológii,

14. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

18. 11. - 20. 11. 2019             Školiaci kurz v 4. roku špecializačnej prípravy - ALERGOLÓGIA v odbore klinická imunológia a alergológia,

18. 11. - 11. 12. 2019             Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v odbore nefrológia,

19. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

19. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

20. 11. 2019                            Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

25. 11. - 06. 12. 2019             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 11. 2019                            Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,


OKTÓBER 2019

Vzdelávacie aktivity október 2019

07. 10. - 11. 10. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

07. 10. - 24. 10. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

07. 10. - 04. 11. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

08. 10. 2019                            Certifikované prednášky v rámci 6. svetového dňa trombózy v Martine - povinná účasť pre lekárov zaradených v                                                                      certifikačnom odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

08. 10. 2019                            Tematický kurz Hemostáza a trombóza  v odbore hematológia a transfúziológia,

08. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

14. 10. - 25. 10. 2019              Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

14. 10. - 15. 11. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

17. 10. 2019                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia,

21. 10. - 08. 11. 2019             Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia,

21. 10. - 13. 12. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

21. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

21. 10. - 11. 11. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore onkológia v urológii,

22. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatria,

22. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

23. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore súdne lekárstvo,

24. 10. 2019                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia.


SEPTEMBER 2019

Vzdelávacie aktivity september 2019

02. 09. - 13. 09. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

02. 09. - 13. 09. 2019            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba                                                           pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

09. 09. - 20. 09. 2019             Školiaci kurz v I. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

09. 09. - 27. 09. 2019             Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v odbore nefrológia,

16. 09. - 20. 09. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 09. - 20. 09. 2019             Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

16. 09. - 20. 09. 2019             Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

17. 09. 2019                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a                                                                         získaných poruchách hemostázy,

23. 09. - 27. 09. 2019             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 09. - 04. 10. 2019             Školiaci kurz v II. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 09. 2019                            Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo,

30. 09. - 04. 10. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

30. 09. - 11. 10. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

30. 09. - 04. 10. 2019             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

 


Informačný pohovor pre zaradenie do rezidentského štúdia od 01. 10. 2019

Kedy:                        10. septembra 2019, od 10.00 hod.

Miesto konania:   malá zasadačka JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Účasť na pohovore je prvým krokom k rezidentskému štúdiu, ktorým sa po jeho úspešnom absolvovaní zaregistrujete ako záujemca o zaradenie do štúdia ku dňu 1. októbra 2019.

JLF UK organizuje pohovor pre záujemcov o uvedené odbory:                                                                                                                                                             pediatria, všeobecné lekárstvo - rezidenti sa vzdelávajú pre ambulancie prvého kontaktu                                                                                                               vnútorné lekárstvo, neurológia, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, urológia, neonatológia - rezidenti sa vzdelávajú pre ústavné pracoviská alebo ambulancie

Uzávierka prijímania prihášok je 6. septembra 2019 (prijímané budú len kompletne vyplnené prihlášky).

Prihláška na pohovor


JÚN 2019

Vzdelávacie aktivity jún 2019

03. 06. - 06. 06. 2019             Modul teoretickej časti prípravy II. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2018 aj 01. 02. 2019),

03. 06. - 06. 06. 2019             Ultrasonografia v neurológii - I. časť aktivity sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

10. 06. - 13. 06. 2019             Ultrasonografia v neurológii - II. časť aktivity sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

03. 06. - 07. 06. 2019             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

03. 06. - 07. 06. 2019             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

10. 06. - 14. 06. 2019             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

17. 06. - 21. 06. 2019             IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

17. 06. 2019                            Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia

18. 06. 2019                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo

19. 06. 2019                            Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia

25. 06. 2019                            Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia


MÁJ 2019

Vzdelávacie aktivity máj 2019

03. 05. 2019                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

06. 05. 2019                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

20. 05. - 14. 06. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore hematológia a transfúziológia,

27. 05. - 29. 05. 2019             Školiaci kurz v 5. roku špecializačnej prípravy (Klinická imunológia) v odbore klinická imunológia a alergológia,

27. 05. - 21. 06. 2019             Školiaci kurz v pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia.

 


APRÍL 2019

Vzdelávacie aktivity apríl 2019

01. 04. - 12. 04. 2019             Školiaci kurz v 5. roku štúdia (modul tehotnosťou indukované ochorenia) v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

01. 04. - 26. 04. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neonatológia,

04. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia

04. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína

08. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore neurológia

08. 04. - 12. 04. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická urológia,

09. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatria

10. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

11. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia

15. 04. - 26. 04. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

16. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická urológia

17. 04. 2019                            Špecializačná skúška v odbore urológia

26. 04. 2019                            Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore nefrológia,  

29. 04. - 31. 05. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 04. - 22. 05. 2019             Školiaci pobyt v 5. roku štúdia v odbore nefrológia,


Informačný deň k Rezidentskému štúdiu

Dátum: 11. marec 2019, 10.00 hod.
Miesto: Zasadacia miestnosť Vedekej rady, dekanát JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin

Informácie pre záujemcov o rezidentskú formu štúdia určené pre študentov v 5. - 6. ročníku štúdia v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo. Vítaní sú študenti, ktorí sa chcú dozvedieť všetko o Rezidentskom štúdiu, aktuálni rezidenti a všetci záujemcovia o Rezidentské štúdium.

Prosíme potvrdiť účasť na andrea.kacerovajfmed.uniba.sk alebo 043/26 33 198.


MAREC 2019

Vzdelávacie aktivity marec 2019

04. 03. - 29. 03. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,

04. 03. - 15. 03. 2019             Školiaci kurz v IV. roku štúdia (modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve) v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

06. 03. 2019                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo, 

11. 03. - 03. 05. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

18. 03. - 22. 03. 2019             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

18. 03. - 29. 03. 2019             Školiaci kurz v II. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

21. 03. 2019                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

25. 03. - 11. 04. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

25. 03. - 04. 07. 2019             Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra                                                              (kontaktná časť 25. 03. - 27. 03. 2019) - min. počet účastníkov: 10; prihlášky zasielať najneskôr do 1. 3. 2019


FEBRUÁR 2019

Vzdelávacie aktivity február 2019

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

04. 02. - 07. 02. 2019            Modul teoretickej časti prípravy I. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2018 aj 01. 02. 2019),

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

04. 02. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

11. 02. - 22. 02. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

11. 02. - 18. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 02. - 01. 03. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

25. 02. - 22. 03. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore neurológia,

 


JANUÁR 2019

Vzdelávacie aktivity január 2019

 

07. 01. - 05. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore otorinolaryngológia,

07. 01. - 15. 02. 2019             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

14. 01. - 18. 01. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 01. - 25. 01. 2019             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

14. 01. - 22. 01. 2019             Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy  v odbore všeobecné lekárstvo,

14. 01. - 18. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

14. 01. - 18. 01. 2019             IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

21. 01. - 25. 01. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

21. 01. - 25. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

21. 01. - 25. 01. 2019             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

28. 01. - 01. 02. 2019             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

28. 01. - 08. 02. 2019             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

28. 01. - 11. 02. 2019             Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

 


DECEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity december 2018

03. 12. - 07. 12. 2018             I. vzdelávacia aktivita  - spoločný ošetrovateľský kmeň v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,                                                                               ošetrovateľská starostlivosť v komunite, ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

10. 12. 2018                           Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore klinická biochémia

10. - 14. 12. 2018                   Školiaci kurz po 2. roku špecializačnej prípravy v odbore klinická biochémia,

11. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore klinická biochémia,

11. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

14. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,        

19. 12. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,    

19. 12. 2018                            Certifikačná skúška na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,


NOVEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity november 2018

05. 11. - 16. 11. 2018            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

07. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,        

12. 11. - 23. 11. 2018            Školiace miesto z hematológie a transfúziológie na KHaT JLF UK a UNM povinný školiaci pobyt v rámci                                                                                       špecializačnej prípravy v odbore hematológia a transfúziológia,

12. 11. - 7. 12. 2018              Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore klinická biochémia,

13. 11. 2018                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

14. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,        

20. 11. - 23. 11. 2018             Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy na výkon certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

21. 11. 2018                            Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

21. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia, 

22. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore urológia,    

30. 11. 2018                            Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia.                                       


OKTÓBER 2018

Vzdelávacie aktivity október 2018

1. 10. - 19. 10. 2018               Školiaci pobyt v 4. roku štúdia v odbore nefrológia,

1. 10. - 5. 10. 2018                 Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa

1. 10. - 12. 10. 2018               Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

08. 10. - 25. 10. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

08. 10. - 02. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

12. 10. 2018                            Certifikované prednášky v rámci 5. svetového dňa trombózy v Martine - povinná účasť pre lekárov zaradených v                                                                      certifikačnom odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

12. 10. 2018                            Tematický kurz Hemostáza a trombóza  v odbore hematológia a transfúziológia,

15. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

15. 10. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 10. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

15. 10. - 09. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neonatológia,

18. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

22. 10. - 14. 12. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatria,

24. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

25. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

26. 10. 2018                            Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

29. 10. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do                                                                                   rezidentského programu MZ SR

29. 10. - 09. 11. 2018             Školiaci kurz v 5. roku štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 10. - 16. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

29. 10. - 26. 11. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,


SEPTEMBER 2018

Vzdelávacie aktivity september 2018

03. 09. - 14. 09. 2018            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

03. 09. - 28. 09. 2018            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

10. 09. - 14. 09. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

10. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci pobyt v 3. roku štúdia v odbore nefrológia,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

17. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

17. 09. - 21. 09. 2018             Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

18. 09. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

20. 09. 2018                            Kontrolný deň špecializačného štúdia v odbore súdne lekárstvo,

24. 09. - 28. 09. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

24. 09. - 26. 10. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 09. - 05. 10. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,


JÚL - AUGUST 2018

Vzdelávacie aktivity júl - august 2018

25. 07. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo


Nefrológia - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 19. apríla 2018 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Nefrológia, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

doc. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.


JÚN 2018

Vzdelávacie aktivity jún 2018

04. 06. - 29. 06. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                        neonatológia,

04. 06. - 07. 06. 2018            Modul teoretickej časti prípravy II. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2017 aj 01. 02. 2018),

04. 06. - 08. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

04. 06. - 08. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

08. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia

08. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická endokrinológia, hepatológia a výživa

11. 06. - 15. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

11. 06. - 15. 06. 2018             III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

14. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

25. 06. - 29. 06. 2018             IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

29. 06. 2018                            Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia,


MÁJ 2018

Vzdelávacie aktivity máj 2018

02. 05. - 31. 05. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                        neonatológia,

04. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína

07. 05. - 11. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore pediatrická endokrinológia, diabetológia a poruchy látkovej                                                                 premeny a výživy,

15. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo

07. 05. - 25. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

23. 05. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo

24. - 26. 05. 2018                   Certifikované prednášky v rámci XXIV. Slovensko-českej konferenice o hemostáze a trombóze s medzinárodnou                                                                 účasťou v Martine - povinná vzdelávacia aktivita pre certifikovanú pracovnú činnosť Komplexná diagnostika a liečba pri                                                             vrodených a získaných poruchách hemostázy

24. 05. - 26. 05. 2018             Tematický školiaci kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia                                                                                                                  (v rámci XXV. Slovensko-českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine)

28. 05. - 22. 06. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore hematológia a transfúziológia,


UPOZORNENIE

V súvislosti s úpravou sústavy špecializačných odborov, ktorá je súčasťou Prílohy č. 3 k Nariadeniu vlády SR č. 296/2010 Z. z. v platnom znení a neobsahuje už špecializačný študijný odbor ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie (s účinnosťou od 10. 02. 2018), JLF UK oznamuje, že od tohto dátumu už nie je možné zaraďovať sestry do uvedeného špecializačného štúdia.

Odborná spôsobilosť  sestier v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie získaná podľa predpisov účinných do 09. 02. 2018 zostáva zachovaná.


APRÍL 2018

Vzdelávacie aktivity apríl 2018

03. 04. - 06. 04. 2018             Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

03. 04. - 30. 04. 2018            Povinný školiaci pobyt Jednotka intenzívnej resuscitačnej starostlivosti v rámci špecializačného štúdia v odbore                                                                  neonatológia,

04. 04. 2018                            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

09. 04. - 16. 04. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore všeobecné lekárstvo,

09. 04. - 20. 04. 2018            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy  na výkon certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba                                                         pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

09. 04. - 20. 04 2018              Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

09. 04. - 27. 04. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore chirurgia,

09. 04. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore vnútorné lekárstvo,

10. 04. - 11. 04. 2018             Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia - aktivita sústavného vzdelávania,

16. 04. - 20. 04. 2018             Školiaci kurz v prvom roku štúdia v odbore pediatrická urológia,

17. 04. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

18. 04. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do rezidentského                                                               programu MZ SR

<output>06. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR</output>

23. 04. 2018                            Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných                                                                    poruchách hemostázy,

23. 04. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz v V. roku štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 04. 2018                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,


<output>UPOZORNENIE</output>

<output>UPOZORNENIE</output>

UPOZORNENIE

Aktualizované znenie Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností


MAREC 2018

Vzdelávacie aktivity marec 2018

05. 03. - 09. 03. 2018             Evokované potenciály - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

05. 03. - 29. 03. 2018             Povinný školiaci pobyt Pôrodná sála a fyziologické oddelenie v rámci špecializačného štúdiav odbore neonatológia,

12. 03. - 04. 05. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou  v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

12. 03. - 23. 03. 2018             Školiaci kurz v II. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

20. 03. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pediatria,

21. 03. 2018                            Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

26. 03. - 06. 04. 2018             Školiaci kurz v IV. roku štúdia (modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve) v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 03. - 06. 07. 2018             Mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo - program sústavného vzdelávania pre zdravotnícke povolanie sestra                                                              (kontaktná časť 26. 03. - 28. 03. 2018),

 


FEBRUÁR 2018

Skúška spôsobilosti

09. 02. 2018                            Skúška spôsobilosti v odbore pediatria

 

Vzdelávacie aktivity február 2018

05. 02. - 08. 02. 2018            Modul teoretickej časti prípravy I. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2017 aj 01. 02. 2018),

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

06. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo - len pre lekárov zaradených do                                                                     rezidentského programu MZ SR

09. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

12. 02. - 23. 02. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

16. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria - len pre lekárov zaradených do                                                                                            rezidentského programu MZ SR

19. 02. - 28. 02. 2018             Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo,

26. 02. - 09. 03. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

22. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia,

27. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

 


JANUÁR 2018

Vzdelávacie aktivity január 2018

 

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (II. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

08. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

08. 01. - 16. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

10. 01. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

15. 01. - 19. 01. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

15. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

22. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

22. 01. - 26. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

22. 01. - 26. 01. 2018            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

29. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

29. 01. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 01. - 12. 02. 2018             Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť, že od 2. októbra 2017 sú v platnosti nové vnútorné predpisy upravujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:

V nadväznosti na zmeny v študijnom poriadku boli vypracované podrobné pokyny pre vypracovanie záverečnej špecializačnej práce:

 


DECEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity december 2017

 

04. 12. - 22. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (I. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

05. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

08. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

11. 12. 2017                            Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikačnej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

15. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


NOVEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity november 2017

 

06. 11. - 16. 11. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. - 16. 11. 2017            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia, 

06. 11. - 15. 11. 2017            Elektroencefalografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

10. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

13. 11. - 24. 11. 2017            Školiaci kurz v IV. roku špecializačného štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a                                                         pôrodníctvo,

14. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 11. - 1. 12. 2017              Školiaci kurz v III. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. - 25. 11. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v odbore dorastové lekárstvo,

22. 11. 2017                           Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

22. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

23. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

23. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 11. - 08. 12.2017             Školiaci kurz v V. roku špecializačného štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a                                                                pôrodníctvo,

28. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore infektológia,

29. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia.


OKTÓBER 2017

Vzdelávacie aktivity október 2017

 

02. 10. - 06. 10. 2017            Celková anestézia - Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

02. 10. - 06. 10. 2017            Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (kontaktná časť)  - aktivita sústavného vzdelávania pre zdravotnícke                                                                    povolanie sestra,

02. 10. - 13. 10. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia - Modul molekulová endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore                                                            gynekológia a pôrodníctvo,

04. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 10. - 27. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy - Klinická imunológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Klinická imunológia - aktivita sústavného vzdelávania pre lekárov i nelekárskych VŠ pracovníkov,

09. 10. - 03. 11. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

11. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

12. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína,

12. 10. - 13. 10. 2017            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2017                           Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia (v rámci 4. Svetového dňa trombózy),

13. 10. 2017                          Certifikované prednášky v rámci 4. Setového dňa trombózy  - povinná účasť pre lekárov zaradených v certifikačnom                                                                odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

19. 10. - 20. 10. 2017             Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

23. 10. - 15. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. - 10. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 10. 2017                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

30. 10. - 24. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia,

 


SEPTEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity september 2017

 

04. 09. - 14. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačnho štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

04. 09. - 08. 09. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 09. - 20. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 09. - 29. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria.

20. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

 

  


JÚN 2017

Vzdelávacie aktivity jún 2017

 

05. 06. - 06. 06. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

07. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia,

12. 06. - 16. 06. 2017            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

12. 06. - 16. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

19. 06. - 23. 06. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

20. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 06. - 28. 06. 2017            Školiaci kurz v štvrtom roku - Alergológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

26. 06. - 30. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

26. 06. - 03. 07. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo (6 pracovných dní),

27. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia.

 


MÁJ 2017

Vzdelávacie aktivity máj 2017

 

02. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

02. 05. - 12. 05. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

02. 05. - 09. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

29. 05. - 01. 06. 2017            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

                                                  (pre lekárov zaradených 1. 10. 2016 a 1. 2. 2017),

30. 05. - 26. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia.


APRÍL 2017

Vzdelávacie aktivity apríl 2017

 

03. 04. - 03. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

04. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

06. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 28. 04. 2017            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.


MAREC 2017

Vzdelávacie aktivity marec 2017

 

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

13. 03. - 17. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

13. 03. - 24. 03. 2017            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

13. 03. - 05. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 03. - 24. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

20. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

20. 03. - 21. 04. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

24. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 03. - 07. 04. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

31. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo.


FEBRUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity február 2017

 

02. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo,

06. 02. - 09. 02. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment

                                                  a financovanie (pre lekárov zaradených 1. 2. 2017),

06. 02. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 02. - 03. 03. 2017            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

08. 02. - 09. 02. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná

                                                 diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

15. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,

17. 02. 2017                           Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika

                                                 a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

20. 02. - 03. 03. 2017            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.


JANUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity január 2017

 

09. 01. - 10. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

09. 01. - 12. 01. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

09. 01. - 13. 01. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

09. 01. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

16. 01. - 17. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

16. 01. - 20. 01. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 01. - 20. 01. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

23. 01. - 27. 01. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 01. - 03. 02. 2017            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 01. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 13. 02. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.