Aktuality

Výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva SR

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že výberové konanie pre zapojenie do Rezidentského programu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre špecializačný študijný odbor všeobecné lekárstvo a pediatria (pre zaradenie do špecializačného štúdia dňom 01. 02. 2018) sa uskutoční:

Dátum a miesto konania: 25. januára 2018 (štvrtok) o 11.00 hod., malá zasadacia miestnosť, prízemie dekanátu JLF UK, Malá Hora 4A, 036 01 Martin.

Prihlášku doručiť na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov najneskôr do 24. januára 2018 do 12.00 hod.

Prihlášky záujemcov budú prijímané len do uvedeného dátumu alebo naplnenia kapacity jednotlivých študijných odborov

Kontakt: Mgr. Miroslava Michalková, 043/ 26 33 201, michalkovajfmed.uniba.sk

 


FEBRUÁR 2018

Vzdelávacie aktivity február 2018

05. 02. - 08. 02. 2018            Modul teoretickej časti prípravy I. časť  v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (pre lekárov zaradených                                                             01. 10. 2017 aj 01. 02. 2018),

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

05. 02. - 09. 02. 2018             II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

06. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore všeobecné lekárstvo

09. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

12. 02. - 23. 02. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

16. 02. 2018                            Kontrolný deň priebehu špecializačného štúdia v odbore pediatria

19. 02. - 28. 02. 2018             Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo,

26. 02. - 09. 03. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

22. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia,

27. 02. 2018                            Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

 


JANUÁR 2018

Vzdelávacie aktivity január 2018

 

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (II. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

08. 01. - 12. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

08. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

08. 01. - 16. 02. 2018             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

10. 01. 2018                            Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

15. 01. - 19. 01. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

15. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

15. 01. - 19. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

22. 01. - 26. 01. 2018             Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

22. 01. - 26. 01. 2018            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

22. 01. - 26. 01. 2018            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

29. 01. - 02. 02. 2018             Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

29. 01. - 09. 02. 2018             Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Modul endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

29. 01. - 12. 02. 2018             Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


UPOZORNENIE

Dovoľujeme si oznámiť, že od 2. októbra 2017 sú v platnosti nové vnútorné predpisy upravujúce ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:

V nadväznosti na zmeny v študijnom poriadku boli vypracované podrobné pokyny pre vypracovanie záverečnej špecializačnej práce:

 


DECEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity december 2017

 

04. 12. - 22. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou (I. časť)  v odbore otorinolaryngológia,

05. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore neonatológia,

08. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

11. 12. 2017                            Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikačnej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

15. 12. 2017                            Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

<output>ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov na JLF UK v Martine:</output>


NOVEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity november 2017

 

06. 11. - 16. 11. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 11. - 16. 11. 2017            Elektromyografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia, 

06. 11. - 15. 11. 2017            Elektroencefalografia - aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia,

10. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

13. 11. - 24. 11. 2017            Školiaci kurz v IV. roku špecializačného štúdia - Modul sonografia v gynekológii a pôrodníctve v odbore gynekológia a                                                         pôrodníctvo,

14. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 11. - 1. 12. 2017              Školiaci kurz v III. roku špecializačného štúdia  v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. - 25. 11. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v odbore dorastové lekárstvo,

22. 11. 2017                           Tematický kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

22. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

23. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

23. 11. 2017                            Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

27. 11. - 08. 12.2017             Školiaci kurz v V. roku špecializačného štúdia - Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a                                                                pôrodníctvo,

28. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore infektológia,

29. 11. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia.


OKTÓBER 2017

Vzdelávacie aktivity október 2017

 

02. 10. - 06. 10. 2017            Celková anestézia - Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

02. 10. - 06. 10. 2017            Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany (kontaktná časť)  - aktivita sústavného vzdelávania pre zdravotnícke                                                                    povolanie sestra,

02. 10. - 13. 10. 2017            Školiaci kurz v II. roku špecializačného štúdia - Modul molekulová endoskopia v gynekológii a pôrodníctve v odbore                                                            gynekológia a pôrodníctvo,

04. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 10. - 27. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore chirurgia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy - Klinická imunológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

09. 10. - 11. 10. 2017            Klinická imunológia - aktivita sústavného vzdelávania pre lekárov i nelekárskych VŠ pracovníkov,

09. 10. - 03. 11. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

11. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

12. 10. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická intenzívna medicína,

12. 10. - 13. 10. 2017            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2017                           Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia (v rámci 4. Svetového dňa trombózy),

13. 10. 2017                          Certifikované prednášky v rámci 4. Setového dňa trombózy  - povinná účasť pre lekárov zaradených v certifikačnom                                                                odbore komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

19. 10. - 20. 10. 2017             Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

23. 10. - 15. 12. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 10. - 10. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

27. 10. 2017                            Špecializačná skúška v odbore chirurgia,

30. 10. - 24. 11. 2017             Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore infektológia,

 


SEPTEMBER 2017

Vzdelávacie aktivity september 2017

 

04. 09. - 14. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačnho štúdia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

04. 09. - 08. 09. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

18. 09. - 20. 10. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 09. - 29. 09. 2017            Školiaci kurz v I. roku špecializačného štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria.

20. 09. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

 

  


JÚN 2017

Vzdelávacie aktivity jún 2017

 

05. 06. - 06. 06. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

05. 06. - 09. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii,

07. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore detská chirurgia,

12. 06. - 16. 06. 2017            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

12. 06. - 16. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

19. 06. - 23. 06. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

20. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

26. 06. - 28. 06. 2017            Školiaci kurz v štvrtom roku - Alergológia v odbore klinická imunológia a alergológia,

26. 06. - 30. 06. 2017            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

26. 06. - 03. 07. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo (6 pracovných dní),

27. 06. 2017                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia.

 


MÁJ 2017

Vzdelávacie aktivity máj 2017

 

02. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pneumológia a ftizeológia,

02. 05. - 12. 05. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

02. 05. - 09. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 05. 2017                           Špecializačná skúška v odbore vnútorné lekárstvo,

29. 05. - 01. 06. 2017            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

                                                  (pre lekárov zaradených 1. 10. 2016 a 1. 2. 2017),

30. 05. - 26. 06. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia.


APRÍL 2017

Vzdelávacie aktivity apríl 2017

 

03. 04. - 03. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

04. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

06. 04. 2017                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 28. 04. 2017            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.


MAREC 2017

Vzdelávacie aktivity marec 2017

 

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 5. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 10. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

06. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

13. 03. - 17. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

13. 03. - 24. 03. 2017            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

13. 03. - 05. 05. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

14. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

20. 03. - 24. 03. 2017            Školiaci kurz v 4. roku štúdia - Neurochirurgická anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

20. 03. - 31. 03. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

20. 03. - 21. 04. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore detská chirurgia,

24. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 03. - 07. 04. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

31. 03. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo.


FEBRUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity február 2017

 

02. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pracovné lekárstvo,

06. 02. - 09. 02. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment

                                                  a financovanie (pre lekárov zaradených 1. 2. 2017),

06. 02. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

06. 02. - 03. 03. 2017            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

08. 02. - 09. 02. 2017            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná

                                                 diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

15. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore klinická imunológia a alergológia,

17. 02. 2017                           Certifikačná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti komplexná diagnostika

                                                 a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

20. 02. - 03. 03. 2017            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

24. 02. 2017                           Špecializačná skúška v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy.


JANUÁR 2017

Vzdelávacie aktivity január 2017

 

09. 01. - 10. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

09. 01. - 12. 01. 2017            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie

09. 01. - 13. 01. 2017            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pneumológia a ftizeológia,

09. 01. - 17. 02. 2017            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

16. 01. - 17. 01. 2017            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

16. 01. - 20. 01. 2017            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 01. - 20. 01. 2017            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

23. 01. - 27. 01. 2017            Školiaci kurz v 3. roku štúdia - Anestézia v hrudníkovej chirurgii v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

23. 01. - 03. 02. 2017            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 01. 2017                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia pre 5. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 03. 02. 2017            Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia pre 4. ročnú formu v odbore pediatria,

30. 01. - 13. 02. 2017            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.


DECEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity december 2016

 

02. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore neurológia,

06. 12. 2016                           Certifikovaná skúška v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

06. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore gastroenterológia,

07. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

09. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

09. 12. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická pneumológia a ftizeológia,

12. 12. - 14. 12. 2016            Školiaci kurz v piatom roku špecializačnej prípravy v odbore klinická imunológia a alergológia,

12. 12. - 16. 12. 2016            Školiaci kurz v 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo.


NOVEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity november 2016

 

07. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

07. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore všeobecné lekárstvo,

07. 11. - 02. 12. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

07. 11. - 02. 12. 2016            Záverečný školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gastroenterológia,

14. 11. 2016                           Kontrolný deň v odbore klinická biochémia,

14. 11. - 18. 11. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

14. 11. - 25. 11. 2016            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

15. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore urológia,

16. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie,

21. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore patologická anatómia,

21. 11. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz po 2. roku špecializačnej prípravy v odbore klinická biochémia,

21. 11. - 02. 12. 2016            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

22. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore všeobecné lekárstvo,

22. 11. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

24. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore gynekológi a pôrodníctvo,

24. 11. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

28. 11. - 09. 12. 2016            Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

28. 11. - 12. 12. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa.


OKTÓBER 2016

Vzdelávacie aktivity október 2016

 

03. 10. - 14. 10. 2016            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

05. 10. - 06. 10. 2016            Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite,

13. 10. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie,

13. 10. 2016                           Certifikované prednášky v rámci 3. Svetového dňa trombózy v Martine, povinná účasť pre lekárov zaradených

                                                  v certifikovanej pracovnej činnosti - Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

17. 10. - 11. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore urológia,

17. 10. - 09. 12. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

24. 10. - 04. 11. 2016            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

24. 10. - 11. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

24. 10. - 25. 11. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore neurológia.


SEPTEMBER 2016

Vzdelávacie aktivity september 2016

 

05. 09. - 06. 09. 2016            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva,

05. 09. - 08. 09. 2016            Modul teoretickej časti prípravy II. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.2.2016),

05. 09. - 09. 09. 2016            Školiaci kurz v rámci programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany, 

05. 09. - 16. 09. 2016            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

14. 09. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

19. 09. - 30. 09. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

19. 09. - 21. 10. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore gynekológia a pôrodníctvo.Pediatrická intenzívna medicína - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 16. mája 2016 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Pediatrická intenzívna medicína, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

 


Pediatrická urológia - nový špecializačný študijný program

určený pre zdravotnícke povolanie lekár


Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine si dovoľuje oznámiť lekárskej verejnosti, že s právoplatnosťou od 16. mája 2016 získala právo uskutočnovať špecializačný študijný program Pediatrická urológia, určený pre zdravotnícke povolanie lekár.

 

odborný garant študijného programu:

MUDr. Kamil Javorka, PhD.


JÚN 2016

Vzdelávacie aktivity jún 2016

 

06. 06. - 10. 06. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

13. 06. - 17. 06. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

13. 06. - 17. 06. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

15. 06. 2016                           Tematický školiaci kurz Malígne lymfómy v odbore hematológia a transfúziológia,

20. 06. - 24. 06. 2016            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

17. 06. 2016                           Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia,

27. 06. 2016                           Špecializačná skúška v odbore hematológia a transfúziológia,

27. 06. - 01. 07. 2016            III. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii.


MÁJ 2016

Vzdelávacie aktivity máj 2016

 

02. 05. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz v 3. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

09. 05. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného chirurgického kmeňa,

13. 05. 2016                           Špecializačná skúška v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

16. 05. - 27. 05. 2016            Modul tehotnosťou indukované ochorenia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

19. 05. - 21. 05. 2016            Tematický kurz Hemostáza a trombóza v odbore hematológia a transfúziológia,

19. 05. - 21. 05. 2016            XXIII. Slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze, povinná účasť pre lekárov zaradených

                                                  v certifikovanej pracovnej činnosti - Komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy,

30. 05. - 17. 06. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

30. 05. - 24. 06. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore hematológia a transfúziológia,

30. 05. - 31. 05. 2016            Kurz právnych predpisov v zdravotníctve - kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva.


APRÍL 2016

Vzdelávacie aktivity apríl 2016

 

04. 04. - 15. 04. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

04. 04. - 29. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore vnútorné lekárstvo,

05. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

07. 04. 2016                           Špecializačná skúška v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii,

18. 04. - 29. 04. 2016            Modul sonografia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

18. 04. - 27. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektroencefalografia,

25. 04. - 29. 04. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektromyografia (2. časť).


MAREC 2016

Vzdelávacie aktivity marec 2016

 

07. 03. - 18. 03. 2016            Školiaci kurz v piatom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria,

08. 03. - 09. 03. 2016            Urodynamický kurz - základné urodynamické vyšetrenia v odbore urológia, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia,

14. 03. - 25. 03. 2016            Modul prekancerózy v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

16. 03. - 17. 03. 2016            Špecializačná skúška v odbore maxilofaciálna chirurgia,

21. 03. - 01. 04. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa,

21. 03. - 13. 05. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

30. 03. 2016                           Certifikačná skúška na záver certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore pediatria,

31. 03. 2016                           Špecializačná skúška v odbore zdravotnícky manažment a financovanie.


FEBRUÁR 2016

Vzdelávacie aktivity február 2016

 

01. 02. - 04. 02. 2016            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.2.2016),

01. 02. - 05. 02. 2016            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore neurológia - Elektromyografia,

01. 02. - 05. 02. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite,

01. 02. - 12. 02. 2016            Školiaci kurz v treťom roku špecializačného štúdia v odbore pediatria,

01. 02. - 15. 02. 2016            Školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa,

08. 02. - 12. 02. 2016            Školiaci kurz v 2. roku štúdia - Regionálna anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

08. 02. - 12. 02. 2016            II. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

08. 02. - 19. 02. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia v odbore ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve,

08. 02. - 04. 03. 2016            Záverečný školiaci pobyt pred špecializačnou skúškou v odbore maxilofaciálna chirurgia,

18. 02. 2016                            Špecializačná skúška v odbore otorinolaryngológia,

22. 02. - 04. 03. 2016            Modul endoskopia v odbore gynekológia a pôrodníctvo,

25. 02. 2016                            Vzdelávacia aktivita sústavného vzdelávania v odbore pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa -

                                                  Enterálna výživa a jej technické zabezpečenie v ambulantnej praxi, lokálne ošetrenie - AMD pena

26. 02. 2016                            Špecializačná skúška v odbore dermatovenerológia.


JANUÁR 2016

Vzdelávacie aktivity január 2016

 

04. 01. - 18. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou II. časť v odbore otorinolaryngológia,

11. 01. - 15. 01. 2016            Školiaci kurz v 1. roku štúdia - Celková anestézia v odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v komunite, 

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

11. 01. - 15. 01. 2016            I. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v odboroch chirurgie,

11. 01. - 29. 01. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy,

11. 01. - 05. 02. 2016            Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore dermatovenerológia,

18. 01. - 21. 01. 2016            Modul teoretickej časti prípravy I. časť v odbore zdravotnícky manažment a financovanie (lekári zaradení 1.10.2015),

18. 01. - 22. 01. 2016            IV. vzdelávacia aktivita v odbore ošetrovateľstká starostlivosť v psychiatrii,

25. 01. - 05. 02. 2016            Modul molekulová biológia v odbore gynekológia a pôrodníctvo.