Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Všeobecné informácie

                                                                                                   – ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • Zoznam akreditovaných školiacich ambulancií:
  1. ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo),
  2. ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast (špecializačný študijný program pediatria)

   

 


Prípravu a vzdelávanie zaradených lekárov koordinujú a riadia:

prodekan pre doktorandské štúdium a ďalšie vzdelávanie  zdravotníckych pracovníkov

 • prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

       kontakt: 043 2633 201 VoIP: 41 201, č. dv. 312
       jan.svihrauniba.sk

 

odborný garant pre špecializačný študijný program pediatria

 • prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

       kontakt: peter.banovcin@uniba.sk

 

odborný garant pre špecializačný študijný program všeobecné lekárstvo

 • doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.

       kontakt: doktor.vladargmail.com

 

Administratívna podpora programu

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
Dekanát JLF UK
Malá Hora 4A – 3. podlažie
036 01 Martin

 

 • Mgr. Miroslava Michalková

       kontakt: 043 2633 201 VoIP: 41 201, č. dv. 312
       miroslava.michalkova@uniba.sk

 

 • Ing. Andrea Káčerová

       kontakt: 043 2633 398 VoIP: 41 398
       andrea.kacerova@uniba.sk

 

 • Ing. Kristína Koppová   - momentálne na RD

       kontakt: 043 2633 198 VoIP: 41 198, č. dv. 312
       kristina.koppova@uniba.sk