Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Department employees

Mgr. Lucia Cibulková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo

PhDr. Eva Holíková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406

Monika Hrončová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402

Ing. Oľga Králiková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 492

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
2.16

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 444

doc. RNDr. Michal Šimera, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 431

Ing. Marcel Veterník, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468
[1]