Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Archív

Rok 1997:

W. Hams - Antitusická aktivita xylánu z Rudbeckie fulgida var. sullivantii.

Školiteľka: RNDr. S. Fraňová.

 

Rok 1998:

El Zaharna Ramy, M. Rizik, Dallol Bander Gomma I.M. - ACE inhibítory a reaktivita hladkého svalu dýchacích ciest.

Školitelia: RNDr. S. Fraňová, prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.

 

Rok 2001: 

M. Laufíková, L. Varcholová, Z. Tobiašová - Sledovanie antitusického účinku fytofarmák. (3. miesto na XXII. Študentskej vedeckej konferencii v sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín)

Školitelia: prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., RNDr. T. Matáková.

 

Rok 2002:

L. Varcholová, Z. Tobiášová, M. Jakubesová - Možnosti ovplyvnenia kašľa vyvolaného ACE - inhibítormi. (1. miesto na XXIII. Študentskej vedeckej konferencii v sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín)

Školiteľ: RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

 

J. Urdzik - Druhová variabilita reaktivity hladkého svalu močového mechúra.

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

Rok 2003:

L. Varcholová, Z. Tobiášová - Metabolizmus NO a bronchoaktívne látky.

Školiteľ: RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

 

M. Jakubesová, J. Urdzik, M. Hudec - Farmakologické ovplyvnenie reaktivity hladkého svalu močového mechúra.

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

M. Šulaj - Reaktivita dýchacích ciest a oxid dusnatý.

Školiteľ: Doc. RNDr. Anna Strapková, CSc.

 

Rok 2004:

L. Varcholová – Provinol a hyperreaktivita dýchacích ciest vyvolaná alergénom.

Školiteľ: RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

 

M. Jakubesová, H. Rusňáková, K. Pásztóová – Ovplyvnenie kontraktility hladkej svaloviny močového mechúra morčiat antimuskarínovými látkami.

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

K. Pásztóová, H. Rusňáková, M. Jakubesová – Vplyv xantínových derivátov na reaktivitu hladkej svaloviny močového mechúra u králikov.

Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD.

 

Rok 2005:

M. Jakubesová, H. Rusňáková, K. Pásztóová – Ovplyvnenie obranných reflexov dýchacích ciest diltiazemom. Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, doc. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. - 2. miesto v sekcii fyziologicko-farmakologickej

H. Rusňáková, K. Pásztóová, M. Jakubesová – Ovplyvnenie reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra morčiat diltiazemom. Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý - 3. miesto v sekcii fyziologicko-farmakologickej

K. Pásztóová, H. Rusňáková, M. Jakubesová – Vplyv xantínových derivátov na reaktivitu hladkej svaloviny močového mechúra u morčiat. Školiteľ: MUDr. Juraj Mokrý

T. Turčan – Inhibícia guanylátcyklázy v podmienkach hyperreaktivity dýchacích ciest. Školiteľ: Doc. RNDr. Anna Strapková, CSc., Mgr. M. Antošová - 1. miesto v sekcii základných medicínskych a predklinických disciplín - cena dekana

 

Rok 2006 - XXVII. ŠVK:

Katarína Pásztóová, Henrieta Rusňáková, Janka Búliková (Ústav farmakológie JLF UK, Ústav fyziológie JLF UK): Dexametazón a reaktivita dýchacích ciest pri syndróme aspirácie mekónia. Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, PhD., MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Alexandra Ujcová, Eva Dingová (Ústav farmakológie JLF UK): L-arginín a hyperreaktivita dýchacích ciest. Školitelia: Mgr. Martina Antošová, Doc. RNDr. Anna Strapková, CSc. - 2. miesto v sekcii fyziologicko-farmakologickej

Henrieta Rusňáková, Katarína Pásztóová (Ústav farmakológie JLF UK, Urologická klinika JLF UK a MFN): Ovplyvnenie in vitro reaktivity hladkej svaloviny močového mechúra aminofylínom a oxybutynínom.  Školitelia: MUDr. Juraj Mokrý, PhD., Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD. - 1. miesto v sekcii fyziologicko-farmakologickej