Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

45. Študentská vedecká konferencia 2024

Predstavujeme ŠVOČ

 

Milí študenti, pedagógovia a priatelia,

na týchto miestach si Vás dovoľujeme informovať o študentskej vedeckej a odbornej činnosti na JLF UK, o kvalifikovaných a dobrovoľných stážistoch a o plánovaných slovenských a medzinárodných študentských konferenciách s možnosťou aktívnej účasti.

 

 www.svoc.jlfuk.sk

Aktuálne informácie