Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2010

XVI. Kovalčíkov deň

23. marca 2010, Zasadacia miestnosť Vedeckej rady JLF UK, Dekanát, Záborského ul. 2, Martin

 

Program:

14.00 Slávnostné otvorenie

 

14.10 Odborný program:

 

1.  Antioxidačné a imunomodulačné účinky derivátov stilbénu.

1Perečko T., 1Drábiková K., 1Račková L., 4Číž M., 4Podborská M., 4Lojek A., 2Harmatha J., 3Šmidrkal J., 1Nosáľ R., 1Jančinová V.

1Ústav experimentálnej farmakológie a  toxikológie SAV, Bratislava, 2Ústav organickej chémie a biochémie, AV ČR v.v.i., Praha, 3Vysoká škola chemicko-technologická, Fakulta potravinárskej a biochemickej technológie, Praha, 4Biofyzikálny ústav, Oddelenie patofyziológie voľných radikálov, AV ČR  v.v.i., Praha

 

2.   Modulácia alergickej astmy v experimentálnych podmienkach polyfenolmi.

1Jošková M., 1Fraňová S., 1Nosáľová G., 2Nováková E., 3Adamicová K.

1Ústav farmakológie JLF UK, 2Ústav mikrobiológie JLF UK, 3Ústav patologickej anatómie JLF UK, Martin

 

3.  Sledovanie zmien expresie angiogénnych proteínov u pacientov s adenokarcinómom obličiek.

1Mésarošová L., 2Švihra J., 1Fraňová S., 3Klimas J., 3Křenek P., 3Kyselovič J., 3Ochodnický P.

1Ústav farmakológie JLF UK, 2Urologická klinika, JLF UK Martin, 3Katedra farmakológie a toxikológie, FaF UK, Bratislava

 

4.  Ovplyvnenie kašľového reflexu bioaktívnymi rastlinnými polysacharidmi.

1Prisenžňáková Ľ., 1Nosáľová G., 2Hromadková Z.

1Ústav farmakológie JLF UK, 2Chemický ústav SAV, Centrum glykomiky, Bratislava

 

5.  Dlhodobá antipsychotická liečba a metabolické riziko.

1Kerná V., 1Husárová V., 2Nosáľová G., 1Ondrejka I.

1Psychiatrická klinika JLF UK a MFN, 2Ústav farmakológie JLF UK, Martin