Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2015

XXI. Kovalčíkov deň

Univerzitná nemocnica Martina (veľká prednášková miestnosť)

11. marca 2015 o 14.00

Program

  • Možnosti liečby chronickej bolesti

      doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

      Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (40 min.)

  • Farmakoterapia chronickej bolesti

      MUDr. Tatiana Geistová

      Algeziologická klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica (40 min.)

 

Program na stiahnutie (pdf)