Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2013

XIX. Kovalčíkov deň

13. marca 2013, prednášková miestnosť UNM, Kollárova ul. 2, Martin

Pre možnosť sledovať online - kliknite sem

 

Program:

14.00 Slávnostné otvorenie

14.10 Odborný program:

 

Farmakoterapia epilepsie

MUDr. Mária Tormášiová, PhD.

Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice

 

Chirurgická liečba epilepsie

MUDr. Juraj  Šutovský

Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica Martin

 

Žena a epilepsia

MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Neurologická klinika LF UPJŠ a UN LP Košice