Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2009

XV. Kovalčíkov deň

4. marca 2009, Veľká poslucháreň MFN, Kollárova ul. 2, Martin

 

Program:

14.00 Slávnostné otvorenie

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Ústav farmakológie JLF UK, Martin

15 rokov Kovalčíkovho dňa, 50 rokov SFaS SLS

 

14.15 Odborný program

doc. RNDr. Anna Strapková, CSc.

Ústav farmakológie JLF UK, Martin

NO od teórie cez experiment do klinickej praxe 

 

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC

II. Interná klinika LF UK a FNsP, Bratislava

Liečba NO donormi u pacientov s ICHS a hypertenziou 

 

doc. MUDr. Martin Brezina, CSc.

Klinika detskej pneumológie a ftizeológie FNsP, Bratislava

NO a ochorenia respiračného systému