Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2008

XIV. Kovalčíkov deň

Veľká poslucháreň MFN

12. marca 2008

Program:

14.00  Slávnostné otvorenie

14.10  Odborný program

Martin Gajdoš

Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

Prevencia a liečba aterosklerózy

 

Milan Ochodnický, Marián Mokáň

I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin

Prevencia a liečba osteoporózy