Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Archív

História Kovalčíkových dní

I. Kovalčíkov deň   7. 3. 1995  

II. Kovalčíkov deň 20. 3. 1996

III. Kovalčíkov deň 12. 3. 1997

IV. Kovalčíkov deň   4. 3. 1998

V. Kovalčíkov deň   3. 3. 1999

VI. Kovalčíkov deň   8. 3. 2000

VII. Kovalčíkov deň   7. 3. 2001

VIII. Kovalčíkov deň 13. 3. 2002

IX. Kovalčíkov deň 12. 3. 2003

X. Kovalčíkov deň  17.3.2004

XI. Kovalčíkov deň  9.3.2005

XII. Kovalčíkov deň  8.3.2006