Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

2014

XX. Kovalčíkov deň

Univerzitná nemocnica Martina (veľká prednášková miestnosť)

12. marca 2014 o 14.00

Program

Doc. PharmDr. Anna Hrabovská, PhD. 

Ústav farmakológie a toxikológie FaFUK v Bratislave

Nové trendy vo včasnej diagnostike a terapii Alzheimerovej choroby

 

MUDr. Radovan Hrubý, PhD., MUDr. Sabina Hrubá, prof. MUDr. Gabriela Nosáľová DrSc.

Psychiatrická ambulancia Martin,  Ústav farmakológie JLF UK v Martine

Novinky z oblasti epigenetiky a psychofarmakologická liečba

  

MUDr. Zuzana Janíková

Psychiatrické oddelenie Liptovskej NsP v Liptovskom Mikuláši

Nová vízia v manažmente depresie a návrat do rytmu života

 

Program na stiahnutie (pdf)