Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav molekulovej biológie a genomiky

JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY V MARTINE, UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Malá hora 11161/4C, 03601 MARTIN

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav molekulovej biológie a genomiky JLF UK
Adresa: 03601  Martin, Malá Hora 11161/4C

 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., vedúca ústavu

Telefón: 043 2633 803 VoIP: 41803

Email: zora.lasabova@uniba.sk

 

Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD., odborná asistentka

Telefón: 043 2633 804 VoIP: 41804

Email: tatiana.burjanivova@uniba.sk