Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav molekulovej biológie a genomiky

JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO, MALÁ HORA 11161/4C, 036 01 MARTIN

kontakt

Univerzita Komenského v  Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav molekulovej biológie a genomiky 
Adresa: 03601  Martin, Malá Hora 1161/4C

 

Vedúca ústavu:

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.   zora.lasabovauniba.sk  telefón: ++421 43 2633 803; VoIP: 41 803

 

Docentky:

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  zora.lasabovauniba.sk  telefón: ++421 43 2633 803; VoIP: 41 803

doc. Mgr. Tatiana Burjanivová, PhD. tatiana.burjanivovauniba.sk  telefón ++421 43 2633 804; VoIP: 41 804

 

Samostatná laborantka a sekretariát:

Andrea Vaňochová  andrea.vanochovauniba.sk   telefón: ++421 43 2633 658; VoIP: 41 658