Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzory tlačív

Vzory tlačív a dokumentov

  • Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania fyzických osôb
  • Hlásenie úrazu na účely nemocenského
  • Dovolenkový lístok
  • Priepustka