Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Department of Postgraduate PhD. study

Eva Andrisová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

PhDr. Miroslava Mužilová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
[1]