Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Department of Postgraduate PhD. study

Eva Andrisová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

PhDr. Miroslava Mužilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
[1]