Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Department of Economy

Viola Chmúrna

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314

Božena Kunčárová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie
ekonóm práce
043/2633 311

Ing. Jana Kurhajcová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102

Milota Malinová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 313

Oľga Nekorancová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii
043/2633 118

Janka Šimová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 321
[1]