Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Department of Economy

Bc. Eva Brezianska

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Pokladňa
pokladník v organizácii

Dagmar Ďurkovičová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov

Viola Chmúrna

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314

Ing. Jana Kurhajcová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 102

Michal Machaj

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp

Milota Malinová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 313

Petra Reichlová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp

Ing. Veronika Rešutíková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 118
[1]