Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Metodológia - prednášky ext

Metodológia v epidemiológii a hygiene

Verejné zdravotníctvo, 2. ročník, zimný semester, externé štúdium

Prednášky

 1. Epidemiologická metóda práce                      
 2. Vzťah medzi faktorom a chorobou
 3. MUDr. Tibor Baška, PhD.; 26. 09. 2007 - 13. 55 – 15. 30 /2 hod./
 4. Základné epidemiologické charakteristiky         
 5. Deskriptívne štúdie
 6. Príprava a vykonanie populačnej štúdie
 7. Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.; 27. 09. 2007 - 15. 35 – 18. 00 /3 hod./
 8. Analytické štúdie
 9. Intervenčné štúdie
 10. MUDr. Tibor Baška, PhD.; 29. 09. 2007 - 13. 05 – 14. 40 /2 hod./
 11. Dotazník
 12. Screening
 13. Uplatnenie epidemiologickej metódy práce v klinickej praxi I.
 14. Uplatnenie epidemiologickej metódy práce v klinickej praxi II.
 15. MUDr. Tibor Baška, PhD.; 17. 10. 2007 - 07. 15 – 10. 25 /4hod./         
 16. Ekonomické hodnotenie intervenčných štúdií
 17. doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.; 18. 10. 2007 - 12. 15 – 13 .00  /1hod./           
 18. Stanovenie expozície
 19. Risk assessment, risk management /priebežný test/
 20. Ing. A. Dostál, PhD.; 18. 10. 2007 - 13. 05 – 14. 40 /2 hod./