Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Metodológia - prednášky denní

Metodológia v epidemiológii a hygiene

Verejné zdravotníctvo, 2. ročník, zimný semester, denné štúdium

Prednášky

 1. Epidemiologická metóda práce; 13. 09. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 2. Základné epidemiologické charakteristiky; 20. 09. 2007; Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
 3. Vzťah medzi faktorom a chorobou; 27. 09. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 4. Deskriptívne štúdie; 04. 10. 2007; Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
 5. Analytické štúdie; 11. 10. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 6. Intervenčné štúdie; 18. 10. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 7. Dotazník; 25. 10. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.                
 8. Screening; 01. 11. 2007 - sviatok; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 9. Príprava a vykonanie populačnej štúdie; 08. 11. 200; Prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc.
 10. Ekonomické hodnotenie intervenčných štúdií; 15. 11. 2007; doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.
 11. Stanovenie expozície; 12. 11. 2007; Ing. A. Dostál, PhD.
 12. Risk assessment, risk management; 13. 11. 2007; MUDr. M. Kapasný, MPH.
 13. Uplatnenie epidemiologickej metódy práce v klinickej praxi I.; 06. 12. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.
 14. Uplatnenie epidemiologickej metódy práce v klinickej praxi II.,  /priebežný test/; 13. 12. 2007; MUDr. Tibor Baška, PhD.