Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

EICH1 - rozvrh ext

  1. Epidemiológia (história, definícia, rozdelenie, terminológia)  Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.                
  2. Proces šírenia nákazy (prameň pôvodcu nákazy, mechanizmus prenosu, vnímavá populácia, vektory a faktory prenosu) Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.; 26. 9. 2007;10. 30 – 13. 50 /3 hod./ 
  3. Epidemiologická surveillance - MUDr. T. Baška, PhD.; 27. 9. 2007 ; 13.55 - 15.30 /2hod./
  4. Epidemiologické opatrenia zamerané na elimináciu prameňa pôvodcu nákazy, prerušenie prenosu a zvýšenie odolnosti populácie - Prof. MUDr. Š. Straka, DrSc.;  29. 9. 2007; 7.15 – 8.00 /1 hod./
  5.  Imunizácia (imunologické aspekty očkovania, vakcíny – ich vývoj, kvalita a bezpečnosť); MUDr. T. Baška, PhD.; 29. 9. 2007; 8.00 – 8.45 /1 hod./ 
  6. Verejné zdravotníctvo a imunizácia (história, rozhodovací proces, legislatíva, farmakoekonomika, vnímanie očkovania a očkovacích stratégií verejnosťou) doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH.
  7. Realizácia Národného imunizačného programu (NIP) na Slovensku (východiská, vakcinačné stratégie, antivakcinačné aktivity) (priebežný test); doc. MUDr. H. Hudečková, PhD., MPH; 17.10. 2007; 13.05 – 15.30 /3 hod./