Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436
41436
41438

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456
41456

Oľga Šimeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418
41418

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
41463
41433

Mgr. Silvia Tomášová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
41435
1 [2]

Doktorandi

Denní doktorandi

  • Mgr. Lucia Podolinská | podolinska8@uniba.sk | VoIP: 41438
  • Mgr. Jaroslav Madleňák | madlenak5@uniba.sk | VoIP: 41438
  • Mgr. Laura Chupáčová | chupacova10@uniba.sk | VoIP: 41438 
  • Mgr. Pavol Faťun | fatun1@uniba.sk | VoIP: 41438
  • Mgr. Branislav Malý | maly32@uniba.sk | VoIP: 41438