Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

Predstavujeme ŠVOČ

 

Milí študenti, pedagógovia a priatelia,

na týchto miestach si Vás dovoľujeme informovať o študentskej vedeckej a odbornej činnosti na JLF UK, o kvalifikovaných a dobrovoľných stážistoch a o plánovaných slovenských a medzinárodných študentských konferenciách s možnosťou aktívnej účasti.

 

Aktuálne témy ŠVOČ

Témy ŠVOČ 2022/2023

(témy sú denne aktualizované)

Aktuálne informácie

 

 

Stránka konferencie ŠVOČ 2023