Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

Predstavujeme ŠVOČ

 

Milí študenti, pedagógovia a priatelia,

na týchto miestach si Vás dovoľujeme informovať o študentskej vedeckej a odbornej činnosti na JLF UK, o kvalifikovaných a dobrovoľných stážistoch a o plánovaných slovenských a medzinárodných študentských konferenciách s možnosťou aktívnej účasti.