Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ)

 

Milí študenti, pedagógovia a priatelia,

na týchto miestach si Vás dovoľujeme informovať o študentskej vedeckej a odbornej činnosti na JLF UK, o kvalifikovaných a dobrovoľných stážistoch a o plánovaných slovenských a medzinárodných študentských konferenciách s možnosťou aktívnej účasti.

Študentské vedecké konferencie konané v zahraničí - pozvánky

             Študentská vedecká konferencia lekárskych fakúlt ČR a SR 2018

    17.10.2018 - 18.10.2018 - 3. lekárska fakulta, Univerzita Karlova, Praha

                                                  stránka konferencie