Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav pôrodnej asistencie

 

!!! Dôležité upozornenie !!!

 

Informácia o zmene spôsobu výučby na JLFUK:

 

S účinnosťou od 22.09.2020 bude výučba na JLF UK v Martine prebiehať vo všetkých študijných odboroch až do odvolania dištančnou formou.

 

Garanti predmetov budú informovať študentov o forme výučby prostredníctvom spoločného emailového účtu jednotlivých ročníkov.

 
 
Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav pôrodnej asistencie
Adresa: Malá Hora 5, 036 01 Martin
Sekretariát: Mgr. Anita Hlušeková
E-mail: anita.hlusekova@uniba.sk
tel.:+421 432633409
VOIP: 41409