Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Klinická biochémia a laboratórna medicína

  • možnosť výberu v rámci povinne voliteľných predmetov 
  • výučba v zimnom semestri IV. ročníka študijného programu všeobecné lekárstvo