Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Plán prednášok a seminárov

Rozpis prednášok z predmetu Klinická biochémia a laboratórna medicína:

   1, Úvod do klinickej biochémie, validita klinicko-biochemických vyšetrení a ich interpretácia

   2, Poruchy vnútorného prostredia – acidobázická rovnováha

   3, Poruchy vnútorného prostredia – rovnováha tekutín a elektrolytov

   4, Vyšetrenie lipidového metabolizmu a ateroskleróza

   5, Súčasné možnosti genetickej analýzy v klinicko-biochemickom laboratóriu

   6, Využitie onkomarkerov v diagnostike nádorových ochorení

   7, Komplexné vyšetrenie moču a cerebrospinálneho moku