Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Ústav klinickej biochémie zabezpečuje postgraduálne vzdelávanie lekárov v špecializačnom študijnom odbore Klinická biochémia.

Akreditáciu získala Jesseniova lekárska fakulta v roku 2013 a dĺžka špecializačného štúdia je 5 rokov.  Aktuálne je v špecializačnom štúdiu zaradených 15 lekárov.