Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

Vedecko výskumná činnosť tvorí neodeliteľnú súčasť činnosti Ústavu klinickej biochémie, ktorý sa podieľal na riešení viacerých veľmi dôležitých výskumných úlohách APVV, MZ SR, VEGA koordinovaných najmä klinikou TBC a pľúcnych chorôb, dermatovenerologickou klinikou, klinikou hematológie a transfuziológie, na ktoré komplexne naväzovali niektoré ďalšie výskumné úlohy kliník a ústavov (projekty VEGA). Zároveň sa zabezpečovalo a aj naďalej zabezpečuje  laboratórne zázemie pre doktorandské štúdium a pre záverečné práce absolventov JLF UK.      

V súčasnej dobe Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM Martin je riešiteľom: