Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavným zameraním Ústavu klinickej biochémie je zabezpečenie požiadaviek jednotlivých kliník JLF UK a UNM na základné a špeciálne laboratórne vyšetrenia.

Vedecko-výskumná činnosť ústavu je zameraná predovšetkým na diagnosticko-prognostické molekulárne a biochemické markery neurodegeneratívnych a onkologických ochorení, a to v spolupráci s pracoviskom Neurologickej kliniky JLF UK a UNM, Ústavu lekárskej biochémie JLF UK a BioMed-u. Okrem toho podľa potreby ústav vykonáva vyšetrenia a analýzy pre jednotlivé ústavy a kliniky JLF UK a UNM, v súčasnosti predovšetkým pre Ústav fyziológie, I. internú kliniku, Kliniku detí a dorastu, Gastroenterologickú internú kliniku, a mnohé ďalšie.

Ústav klinickej biochémie sa v podieľa na riešení výskumných úloh APVV, MZ SR a VEGA.