Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
Zamestnanec

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
[1]