Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Daniel Čierny, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Ladislav Turecký, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav klinickej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť