Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Výukové materiály

Povinná a odporúčaná literatúra:

 

  •  materiály z prednášok a praktických cvičení

 

V prípade potreby:

  • Meško D, Pullmann R, Nosáľová G. Vademékum klinickej biochémie, Osveta Martin, 1998, 1647 s., ISBN 80-8063-005-4
  • Dobrota D. et al. Lekárska biochémia, Osveta Martin, 2012, 723 s., ISBN 978-80-8063-444-5
  • Racek J et al. Klinická biochemie, II. ed., Galén, 2006, 329 s., ISBN 8072623249