Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy na riešenie Študentskej  vedeckej  a odbornej  činnosti (ŠVOČ) pre Akademický rok 2017/2018

 

Názov témy 1 / Topic 1:  Génové polymorfizmy v metabolizme vitamínu D vo vzťahu k vzniku sclerosis multiplex / The role of gene polymorphisms in vitamin D metabolism in the clinical course of multiple sclerosis

Školiteľ / Tutor: MUDr. Daniel Čierny, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.


Názov témy 2 / Topic 2:  Genetické markery v génoch HLA-II komplexu u pacientov so sclerosis multiplex / The genetic markers in HLA-II genes in patients with multiple sclerosis

Školiteľ / Tutor: MUDr. Daniel Čierny, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc. 


Názov témy 3 / Topic 3:  Genetické faktory v metabolizme interleukínov a etiopatogenéza sclerosis multiplex / Genetic factors in metabolism of interleukins and etiopathogenesis of multiple sclerosis

Školiteľ / Tutor: MUDr. Daniel Čierny, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.


Názov témy 4 /Topic 4: Klinicko-biochemické sérové markery lipidového metabolizmu u pacientov so sclerosis multiplex / Clinical-biochemical serum markers of the lipid metabolism in patients with multiple sclerosis

Školiteľ / Tutor: MUDr. Daniel Čierny, PhD., prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.