Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Aktuálne témy na riešenie Študentskej  vedeckej  a odbornej  činnosti (ŠVOČ) pre Akademický rok 2023/2024:

Názov témy 1 / Topic 1: 

Biomarkery v cerebrospinalnom moku u pacientov so sclerosis multiplex/ Cerebrospinal fluid biomarkers in patients with multiple sclerosis

Školiteľ / Tutor: doc. MUDr. Daniel Čierny, PhD.

 

Názov témy 2 / Topic 2:

Nové biochemické markery pri miernom traumatickom poškodení mozgu/

New biochemical markers in mild traumatic brain injury

 

Školiteľ / Tutor: prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

 

História ŠVOČ na Ústave klinickej biochémie:

XXXV. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2013/2014

Školitelia: MUDr. Daniel Čierny, PhD, prof. MUDr. Ján Lehotský, DrSc.

Peter Dubovan (2. ročník VL) - Association of BsmI gene polymorphism of VDR gene with susceptibility to multiple sclerosis (1. miesto sekcia Teoretických disciplín)

XXXVI. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2014/2015

Školitelia: MUDr. Daniel Čierny, PhD, prof. MUDr. Ján Lehotský, DrSc.

Peter Dubovan (3. ročník VL) - Association of rs703842 gene polymorphism in CYP27B1 gene with susceptibility and progression of multiple sclerosis (1. miesto sekcia Teoretických disciplín)

XXXIX. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2017/2018

Školitelia: MUDr. Daniel Čierny, PhD, prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Laura Dubová (3. ročník VL) - The role of gene polymorphisms in vitamin D in the development of multiple sclerosis

Lenka Šavelová (2. ročník VL) – Genetic markers in hla-complex genes at multiple sclerosis patients (2. miesto v sekcii Molekulárna medicína) 

XXXXII. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2021/2022

Mikuláš Moravčík, Daniel Magula (5.ročník VL) – Voľné ľahké reťazce imunoglobulínov kappa ako nový diagnostický marker sklerózy multiplex