Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Anna Bobčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec
zamestnanec

MUDr. Ján Červeň

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Ľuboš Hamada

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/4203 589

Mgr. Anna Kocanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Ján Lazor

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

Martina Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
41717
043/4203224

Ing. Diana Viťazková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

Ing. Peter Žatkuliak

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec
[1] 2