Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4133 950
VoIP
41730
Poznámka
043/4203156, 043/4203224, 41 731
Publikačná činnosť

MUDr. Anna Bobčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť

MUDr. Ján Červeň

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť

Ing. Silvia Gavliaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/4203 589
Publikačná činnosť

MUDr. Ján Lazor

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 950
VoIP
41717
Poznámka
043/4203375, 043/4203224
Publikačná činnosť

Martina Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/4133 950
VoIP
41717
Poznámka
043/4203224

MUDr. Ivana Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť