Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Anna Bobčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

MUDr. Ján Červeň, MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Ľuboš Hamada

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

MUDr. Ján Lazor

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Ivana Lipták Žiačiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

Martina Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
41717
043/4203224
[1]