Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálne informácie k výučbe

OZNAM PRE ŠTUDENTOV

 

Organizačné pokyny k výučbe na Klinike pneumológie a ftizeológie:

 

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu bude výučba na našej klinike realizovaná len dištančnou formou. Tak ako prednášky aj praktické cvičenia budú prebiehať online prostredníctvom MS Teams.