Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Témy:

 

1.       Vplyv aminofylínu na respiráciu zdravých dobrovoľníkov

The effect of aminophylline on the respiration of healthy volunteers

Školiteľ: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

 

2.       Fajčenie a respiračné symptómy u poslucháčov medicíny

Smooking habbit and respiratory symptoms in medical students

Školiteľ: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

 

3.       Pleurálny výpotok ako komplikácia pneumónie

Pleural effusion as a complication of pneumonia

Školiteľ: MUDr. Ľuboš Hamada

 

4.       Vplyv očkovania na priebeh ochorenia SARS-CoV-2 u hospitalizovaných pacientov

The effect of vaccination on the course of SARS-CoV-2 disease in hospitalized patients

Školiteľ: MUDr. Ľuboš Hamada