Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Téma pre akademický rok 2020/2021:

Vplyv aminofylínu na respiráciu zdravých dobrovoľníkov

(Effect of aminophylline on respiration in healthy volunteers.)

Školiteľ: doc. MUDr. R. Vyšehradský, PhD.