Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Hlavné zameranie vedecko-výskumnej činnosti

- pľúcna a mimopľúcna tuberkulóza

- onkologické a alergologické ochorenia

- chronická obštrukčná choroba  pľúc

- diseminované intersticiálne pľúcne procesy a ochorenia pleury

- spánkové poruchy dýchania