Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 730
043/4133 950

MUDr. Anna Bobčáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

MUDr. Ján Červeň

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

Ing. Silvia Gavliaková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/4203 589

MUDr. Ján Lazor

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 950

Martina Slezáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950

MUDr. Ivana Žiačiková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
Employee
[1]