Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 730
043/4133 950

MUDr. Anna Bobčáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec
zamestnanec

MUDr. Ján Červeň, MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Ľuboš Hamada

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

MUDr. Ján Lazor

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Ivana Lipták Žiačiková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

Martina Slezáková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
[1]