Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

1. VEGA č. 1/0110/12: „Prevalencia latentnej tuberkulóznej infekcie u zdravotníckych pracovníkov“ (2012-2014)
vedúca projektu: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

2. VEGA č. 1/0062/13: „Úloha vybraných markerov oxidatívneho a nitrozačného stresu a exhalovaného oxidu dusnatého v skríningu a diagnostike karcinómu pľúc“ (2013-2015)
vedúca projektu: MUDr. Alica Benčová, PhD.