Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.:


MUDr. Tomáš Turoček

téma: "Špecifiká poskytovania intenzívnej starostlivosti u pacientov s tuberkulózou"

Forma štúdia: externá

 

školiteľ: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.:

MUDr. Simona Laštíková

téma: "Mikro RNA a epiteliálno-mezenchymálny prechod pri karcinómoch pľúc"

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Brigita Javorská

téma: "Bezpečnosť antifibroproliferatívnej liečby idiopatickej pľúcnej fibrózy v podmienkach klinického použitia"

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Anna Bobčáková

téma: "Komplexné hodnotenie funkčnej zdatnosti kardiorespiračného systému pred plánovanou resekciou pľúcneho parenchýmu"

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Ľuboš Hamada

téma: "Familiárny výskyt chorôb pľúcneho interstícia s progresívnym fibrotickým fenotypom."

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Terézia Kozáková

téma: "Vývoj zdravotného stavu osôb 4 roky po prekonaní stredne ťažkého, ťažkého či kritického COVID-19."

Forma štúdia: denná