Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

Externí doktorandi

školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.:

MUDr. Pavel Oravec
téma: „Fenotypy chronickej obštrukčnej choroby pľúc – klinická a funkčná charakteristika s terapeutickou implikáciou.“

 

MUDr. Adrian Garchar
téma: "Nefarmakologické postupy v liečbe multirezistentnej tuberkulózy pľúc (nový názor)."

 

MUDr. Michal Urda
téma: "Výťažnosť analýz genetických alternácií DNA u nemalobunkového karcinómu pľúc."

 

školiteľ: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.:

MUDr. Maroš Daxner
téma: "Možnosti predikcie liečebnej odpovede nemalobunkového karcinómu pľúc pomocou CT perfúzie s dual input."