Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Doktorandské štúdium

školiteľ: prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.:

MUDr. Adrian Garchar

téma: "Nefarmakologické postupy v liečbe multirezistentnej tuberkulózy pľúc (nový názor)."

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Tomáš Turoček

téma: "Špecifiká poskytovania intenzívnej starostlivosti u pacientov s tuberkulózou"

Forma štúdia: externá

 

školiteľ: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.:

MUDr. Simona Laštíková

téma: "Mikro RNA a epiteliálno-mezenchymálny prechod pri karcinómoch pľúc"

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Brigita Javorská

téma: "Bezpečnosť antifibroproliferatívnej liečby idiopatickej pľúcnej fibrózy v podmienkach klinického použitia"

Forma štúdia: externá

 

MUDr. Anna Bobčáková

téma: "Komplexné hodnotenie funkčnej zdatnosti kardiorespiračného systému pred plánovanou resekciou pľúcneho parenchýmu"

Forma štúdia: externá