Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné śtúdium

Zoznam lekárov zaradených do špecializačného štúdia

Meno Pracovisko Dátum zaradenia
MUDr. Veronika Smiková (rod. Čujová) DoNsP Dolný Kubín 27.06.2013
MUDr. Eva Brincková NÚTPCHaHCH V. Hágy 01.02.2016
MUDr. Mária Poláková FNsP Žilina 17.10.2016
MUDr. Aneta Pavlušová FNsP Banská Bystrica 01.02.2017
MUDr. Petra Hrušková NÚTPCHaHCH V. Hágy 19.09.2017
MUDr. Alexandra Žatkovičová NsP Bojnice 01.10.2017
MUDr. Radka Polievková, r. Varmeďová Nemocnica s poliklinikou Trebišov, s. r. o. 01.02.2018
MUDr. Beáta Demjénová NsP Trebišov, a. s. 01.10.2018
MUDr. Simona Laštíková FNsP Banská Bystrica 01.02.2019
MUDr. Ľubica Chrvalová NsP Bojnice 01.02.2019
MUDr. Silvia Melicherová Sanatórium Tatranská Kotlina 01.02.2019
MUDr. Miroslava Čechová Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 01.10.2019
MUDr. Dáša Ňuňuková UNM Martin 03.08.2020
MUDr. Klaudia Papánová r.Hájková, PhD. FNsP Žilina 01.10.2020
MUDr. Petra Šimáková Nemocnica Zvolen, od 1.1.2020 FNsP Banská Bystrica 01.10.2020
MUDr. Monika Jaja UNM 01.10.2020
MUDr. Mária Servátková Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 01.02.2021
MUDr. Nikola Gulová NÚTPCHaHCH V. Hágy 01.02.2021
MUDr. Ľuboš Hamada UNM 22.10.2021
MUDr. Janka Hollová Sanatórium Tatranská Kotlina 01.10.2021
MUDr. Tina Čujková LNsP MUDr. Stodolu 01.10.2021
MUDr. Kristína Kmeťová NsP Prievidza 01.10.2021
MUDr. Mária Medvecová NsP Trebišov, a. s. 01.02.2022
MUDr. Erika Mentová NsP Trebišov, a. s. 01.02.2022
MUDr. Jana Sýkorová FNsP FDR b. Bystrica 01.02.2022
MUDr. Mária Štefánia JursováÚVN SNP FN Ružomberok 01.02.2022
MUDr. Anna Bobčáková KPaF UN Martin 27.04.2022
MUDr. Mária Bolbot NÚTPCHaHCH V. Hágy 18.07.2022
MUDr. Andrea Mruzová

Nemocnica Stará Ľubovňa

20.02.2023
MUDr. Andrea Demková FNsP Žilina 03.08.2023
MUDr. Dušan Korenič Nemocnica Sv. Svorada, Nitra 12.10.2023
MUDr. Mária Mikitová UNM  02.11.2023
MUDr. Terézia Kozáková UNM 08.11.2023
MUDr. Dominik Timko ÚVN Ružomberok 02.02.2024

Otázky na špecializačnú skúšku