Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné śtúdium

Zaradení uchádzači:


Školiteľ Školenec Školenec Školenec Školenec Školenec
MUDr. Anna Mešková MUDr. P. Hrušková MUDr. E. Beličáková Brincková MUDr. M. Poláková  
MUDr. Klára Krivčíková MUDr. V. Smiková (Čujová) MUDr. I. Žiačiková MUDr. A. Pavlušová MUDr. J. Diabelková MUDr. A. Žatkovičová

MUDr. Ivan Kocan

MUDr. I. Lukáčová (Babinská) MUDr. M. Šteruský MUDr. A. Šimková

MUDr. A. Bobčáková

 

MUDr. Vladimíra Bellová

 

MUDr. K. Šušková MUDr. R. Varmeďová

MUDr. Iveta Kulišková

 

MUDr. Gabriela Oravcová MUDr. M. Michelčíková      
Ukončení:  MUDr. J. Urban (2013) MUDr. A. Benčová, PhD. (2014) MUDr. V. Bellová (2014) MUDr. E.Černá (2014) MUDr. P. Kajtár (2015)
  MUDr. M. Depešová (2015) MUDr. M. Bajačeková (2015)  MUDr. M. Genzorová (2017) MUDr. L. Lačná (2018) MUDr. L. Guľová (2018)
MUDr. L. Rohaľová (2018) MUDr. R. Tiško (2018) MUDr. J. Lazor (2020) MUDr. J. Červeň (2020) MUDr. L. Jesenská (2020)