Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné śtúdium

Otázky na špecializačnú skúšku

Meno Pracovisko Dátum zaradenia
MUDr. Veronika Smiková (rod. Čujová) DoNsP Dolný Kubín 27.6.2013
MUDr. Eva Brincková NÚTPCHaHCH V. Hágy 1.2.2016
MUDr. Mária Poláková FNsP Žilina 17.10.2016
MUDr. Aneta Pavlušová FNsP Banská Bystrica 1.2.2017
MUDr. Petra Hrušková NÚTPCHaHCH V. Hágy 19.9.2017
MUDr. Alexandra Žatkovičová NsP Bojnice 1.10.2017
MUDr. Radka Polievková, r. Varmeďová Nemocnica s poliklinikou Trebišov, s. r. o. 1.2.2018
MUDr. Magdaléna Cisková NÚTPCHaHCH V. Hágy 1.10.2018
MUDr. Barbora Durcová NÚTPCHaHCH V. Hágy 1.10.2018
MUDr. Beáta Demjénová NsP Trebišov, a. s. 1.10.2018
MUDr. Simona Laštíková FNsP Banská Bystrica 1.2.2019
MUDr. Ľubica Chrvalová NsP Bojnice 1.2.2019
MUDr. Silvia Melicherová Sanatórium Tatranská Kotlina 1.2.2019
MUDr. Miroslava Čechová Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. 1.10.2019
MUDr. Dáša Ňuňuková UNM Martin 3.8.2020
MUDr. Klaudia Papánová r.Hájková, PhD. FNsP Žilina 1.10.2020
MUDr. Petra Šimáková Nemocnica Zvolen, od 1.1.2020 FNsP Banská Bystrica 1.10.2020
MUDr. Monika Jaja UNM Martin 1.10.2020
MUDr. Mária Servátková Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o. Nitra 1.2.2021
MUDr. Nikola Gulová NÚTPCHaHCH V. Hágy 1.2.2021
MUDr. Ľuboš Hamada UNM Martin  
MUDr. Janka Hollová Sanatórium Tatranská Kotlina 1.10.2021
MUDr. Tina Čujková LNsP MUDr. Stodolu 1.10.2021
MUDr. Kristína Kmeťová NsP Prievidza 1.10.2021
MUDr. Mária Medvecová NsP Trebišov, a. s. 1.2.2022
MUDr. Erika Mentová NsP Trebišov, a. s. 1.2.2022
MUDr. Jana Sýkorová FNsP FDR b. Bystrica 1.2.2022
MUDr. Mária Štefánia Jursová ÚVN SNP FN Ružomberok 1.2.2022