Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné śtúdium

Zaradení uchádzači:


Školiteľ Školenec Školenec Školenec Školenec Školenec
MUDr. Klára Krivčíková MUDr. V. Smiková (Čujová) MUDr. I. Žiačiková MUDr. A. Pavlušová MUDr. J. Diabelková MUDr. A. Žatkovičová

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

MUDr. I. Lukáčová (Babinská)

MUDr. A. Bobčáková

 

 

MUDr. Vladimíra Bellová

 

MUDr. K. Šušková MUDr. R. Varmeďová MUDr. M. Poláková
MUDr. Gabriela Oravcová MUDr. P. Hrušková MUDr. E. Beličáková Brincková      
Ukončení:  MUDr. J. Urban (2013) MUDr. A. Benčová, PhD. (2014) MUDr. V. Bellová (2014) MUDr. E.Černá (2014) MUDr. P. Kajtár (2015)
  MUDr. M. Depešová (2015) MUDr. M. Bajačeková (2015)  MUDr. M. Genzorová (2017) MUDr. L. Lačná (2018) MUDr. L. Guľová (2018)
MUDr. L. Rohaľová (2018) MUDr. R. Tiško (2018) MUDr. J. Lazor (2020) MUDr. J. Červeň (2020) MUDr. L. Jesenská (2020)
MUDr. M. Šteruský (2020) MUDr. A. Šimková (2021) MUDr. M. Michelčíková (2021)