Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Špecializačné śtúdium

Zaradení uchádzači:


Meno a priezvisko Školenec Školenec Školenec Školenec Školenec
MUDr. Anna Mešková MUDr. P. Hrušková MUDr. J. Lazor MUDr. E. Beličáková Brincková MUDr. M. Poláková  
MUDr. Klára Krivčíková MUDr. V. Smiková (Čujová) MUDr. I. Žiačiková MUDr. A. Pavlušová MUDr. J. Diabelková MUDr. A. Žatkovičová

MUDr. Ivan Kocan

MUDr. I. Lukáčová (Babinská) MUDr. M. Šteruský MUDr. A. Šimková

MUDr. A. Bobčáková

 

MUDr. Vladimíra Bellová

 

MUDr. K. Šušková MUDr. R. Varmeďová

MUDr. Iveta Kulišková

 

MUDr. L. Jesenská MUDr. E. Kováčová, PhD.
MUDr. Gabriela Oravcová  MUDr. J. Červeň MUDr. M. Michelčíková      
Ukončení:  MUDr. J. Urban (2013) MUDr. A. Benčová, PhD. (2014) MUDr. V. Bellová (2014) MUDr. E.Černá (2014) MUDr. P. Kajtár (2015)
  MUDr. M. Depešová 2015 MUDr. M. Bajačeková (2015)  MUDr. M. Genzorová (2017)  MUDr. L. Lačná (2018) MUDr. L. Guľová (2018)
MUDr. L. Rohaľová (2018) MUDr. R. Tiško (2018)